Piackutatás

Kommunikáció: adat és üzlet

Az elmúlt egy évben tovább nőtt az adatátvitelt folytató hazai cégek száma. Kisvállalati körben még a kapcsolt vonal, a közép- és nagyvállalatoknál pedig a bérelt vonal a leggyakoribb megoldás, de összességében már az ipvpn a legelterjedtebb.

A legalább 10 fős hazai vállalatok közel egynegyede folytat belföldi viszonylatban adatátvitelt más szervezetekkel vagy saját telephelyei között – derül ki a BellResearch 2008-as Magyar Infokommunikációs Jelentésének friss elemzési moduljából.


Ez az előző évi adatokkal összevetve a penetrációs mutató növekedését jelenti. A szegmensbe tartozó társas vállalkozások egyharmadának van több telephelye, és bő 20 százalékuk épített ki ezek között adatkapcsolatot. A mutató arányos a vállalatmérettel: a nagyvállalatok esetében magasabb, 67 százalékos, míg a kisvállalatok körében csupán 14 százalékra tehető. Az adatok szerint a legalább 10 fős teljes alapsokaságból minden ötödik cég kommunikál egyéb, „nem saját” hazai végpontokkal (beszállítókkal, a vevőkkel, kormányzati szervekkel stb.).

 

 

Határokon belül és kívül

 

A belföldi viszonylatoknál tapasztaltakkal ellentétben a nemzetközi adatátvitelt folytató cégek aránya összességében csekély, mindössze 7 százalék. A határokon átívelő adatkommunikáció a legnagyobb arányban a nagyvállalatokat érinti, amelyek többsége külföldi kapcsolatokkal, tulajdonossal is rendelkezik. Minden második, nemzetközi adatforgalmat lebonyolító szervezet elsősorban az anyacéggel, illetve testvérvállalatokkal folytat adatátvitelt, míg a külföldi beszállítókkal és vevőkkel fenntartott kommunikáció egyharmaduk esetében fordul elő. Az adatátvitelt folytató, a legalább 10 fős szegmensbe tartozó társas vállalkozások mintegy háromnegyede rendelkezik valamilyen adatátviteli szolgáltatásra, megoldásra vonatkozó közvetlen üzleti előfizetéssel. A fennmaradó vállalatok úgy folytatnak adatkommunikációt, hogy közvetlenül nem ők az előfizetői a kapcsolatnak; esetükben leggyakrabban az anyavállalat a szolgáltatás előfizetője, vagy saját adatátviteli megoldást alkalmaznak.

Garanciát várnak

A BellResearch elemzése a belföldi és/vagy nemzetközi adatkommunikációban igénybe vett adatátviteli technológiák, szolgáltatások feltérképezésére is kiterjedt. Az eredmények tanúsága szerint kapcsolt vonalat az adatátvitelt folytató vállalatok 33 százaléka használ, ipvpn/ipsec-megoldást 35, bérelt vonalat 28, egyéb technológiát pedig összességében 24 százalékuk vesz igénybe. A termékkategóriák használati és előfizetési mutatószámai alapján az adatokból kiolvasható, hogy míg a nagyvállalatok körében általában nélkülözhetetlenek a garantált sávszélességű, illetve magas rendelkezésre állási mutatókkal jellemezhető technológiák, addig a kisebb cégek jóval árérzékenyebbek, és többnyire inkább az olcsóbban hozzáférhető adatátviteli megoldásokat választják.

Harmadolva

A BellResearch kutatói a Jelentésben részletesen elemzik az adatátviteli piac méretét és szerkezetét is. Ezeket illetően az adatokból kiderül, hogy a piac legnagyobb részét a nagyvállalatok költései adják, a közép- és kisvállalatoktól befolyó összeg együttesen sem éri el a releváns forgalom egyharmadát. A szolgáltatók számára egyre jelentősebb forrást jelentenek az ip alapú virtuális magánhálózatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, melyek a teljes adatátviteli piac bevételének ötödrészét generálják. Az egyéb adatátviteli megoldások (frame relay, nem bérelt vonali mikrohullámú megoldások, atm stb.) részesedése az előbbinél valamivel alacsonyabb.