Piackutatás

Gépesített folyamatok

Kis cég kézzel vezérel

Egyre több hazai vállalat támogatja szoftveresen üzleti folyamatait, azonban a kép vegyes, a fejlődésnek mennyiségi és minőségi értelemben is tág tere van.

Közép- és nagyvállalataink körében általánosan elterjedt az üzleti folyamatok informatikai eszközökkel történő támogatása, és a kisvállalatok döntő többsége is ezen az úton halad – állapítja meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi kiadása. A hazai üzleti szféra nagy többségét adó 1-9 fős mikrovállalkozások helyzete azonban ennél mostohább: bő tizedüknél pedig még számítógépet sem találunk, és a pc-vel rendelkezőknek is csak a fele használ valamilyen informatikai alkalmazást üzleti-ügyviteli folyamataik gépesítésére.

A BellResearch átfogó kutatássorozatában évente „leltározza” a hazai üzleti és intézményi szféra folyamatait kiszolgáló üzleti megoldásokat. A 10 fő feletti cégek – kis-, közép- és nagyvállalatok – szegmensének relatíve magas penetrációs mutatói mögött igen vegyes kép rajzolódik ki, az alkalmazási területek, a használt megoldások, valamint ezek összetettsége és összekapcsoltsága tekintetében egyaránt.

 


 

 

Minél nagyobb, annál szoftveresebb

A 10 fő feletti cégek körében a pénzügy-számvitel-kontrolling szoftveres támogatása a leginkább elterjedt, és e dobogón áll az értékesítés-számlázás, valamint a munkaerő-gazdálkodás, bérszámfejtés területe is. Ezek egyrészt a legtöbb vállalatnál megjelenő folyamatok, másfelől kellőképp sztenderdizáltak, és számos „dobozos” megoldás elérhető a piac kínálati oldalán.

ICT-report

Téma: Infrastrukturális és üzleti megoldások

Tartalom: it-biztonsági megoldások, üzletmenet-folytonosság, adatközpontok, adattárolás; üzletviteli megoldások, üzletkritikus folyamatok, rendszerek integráltsága; költések, tervek; tudásmenedzsment-megoldások, erp, crm, integrált portál; honlapok, hoszting.

Információk: www.ictreport.hu

A kutatási eredményekből jól látható, hogy a vállalatmérettel arányosan nő az alkalmazott megoldások száma, bővül a szoftveresen támogatott területek köre. A vevői-szállítói adatok kezelése például a kisvállalati méret (minimum 10 fő) felett jelenik meg jelentős arányban, a logisztika és a termelésirányítás a középvállalatoktól felfelé terjedt el, míg a vezetői információs rendszerek csak a nagyvállalati körben jellemzik a cégek nagy többségét.

 

A nagyok integrálnak

A megoldások integrációjában a nagyvállalatok járnak az élen – körükben minden második kizárólag integrált rendszereket használ --, míg a kisebb cégek felé haladva nő a vegyes rendszerek és az egymástól teljesen elkülönülő szigetalkalmazások elterjedtsége. A költségvetési forrásokból gazdálkodó intézmények körében a tisztán integrált rendszerek még mindig viszonylag ritkának számítanak, azonban a megelőző évhez képest ezek elterjedtsége – valamennyi vállalati szegmenshez hasonlóan – növekedett. Még ha lassacskán is, de szintén emelkedik az integrált vállalatirányítási megoldások elterjedtsége: az élenjáró nagyvállalati kör háromnegyedénél találunk már erp-t, de a középvállalatok fele, és a kisvállalatok bő negyede is alkalmazza.

A BellResearch kutatói a megkérdezett informatikai döntéshozók tervei és várakozásai alapján a közeljövőben leginkább a nagyvállalati körben prognosztizálnak bővülést az üzleti alkalmazások terén, a projektek alapvetően a jelenlegi rendszerek fejlesztését tűzik ki célul.