Piackutatás

Minden egy helyen a nagyobb hazai kutatási infrastruktúrákról.     (forrás: gatech.edu)
Minden egy helyen a nagyobb hazai kutatási infrastruktúrákról. (forrás: gatech.edu)
Forrás: gatech.edu

Kevés a komplex rendszer

Egyre több cég használ már üzleti alkalmazásokat, de a folyamatok jelentős része még mindig nem „gépesített”.

Tág tere van a fejlődésnek az üzletvitelt támogató alkalmazások bevezetésében – így foglalták össze a tapasztalatokat a BellResearch kutatói. A Magyar Infokommunikációs Jelentés adatai szerint valamilyen, az üzleti folyamatokat kiszolgáló célalkalmazást a 10 fő feletti hazai vállalatok döntő többsége, a mikrocégeknek pedig mintegy fele használ; a mutató az egy évvel korábban mérthez képest valamennyi szegmensben nőtt. A szoftverek által lefedett területek köre viszont – noha itt is tapasztalható előrelépés – továbbra is hiányosságokat mutat. A legtöbben még ma is azon alapfunkciók „gépre vitelére” koncentrálnak, amelyeknél ez a legkönnyebben megvalósítható, így a legelterjedtebb rendszerek a számlázási-értékesítési, valamint a számviteli folyamatokhoz kötődnek – a kis- és közepes cégeknél éppúgy, mint a nagyvállalatok körében.


Annál határozottabb eltéréseket fedezhetünk fel azonban a vállalatméret-szegmensek között, ha a rendszerek integráltságát vizsgáljuk, vagy az összetettebb folyamatokat támogató megoldásokat vesszük számba – mutatnak rá a kutatók. E téren nincs változás az előző évek tendenciájához képest. A jelentés friss adatai szerint a komplex rendszerek alkalmazása továbbra is inkább csak a nagyvállalati szektorban mondható elterjedtnek. A cégek számszerű többsége megelégszik a szigetszerűen vagy a csak részben integráltan működtetett szoftverek bevezetésével.

Mindennek hátterében minden bizonnyal a meglehetősen erős költségérzékenység is meghúzódik. Az egy pc-re jutó átlagos kiadás a legutóbbi lezárt vizsgálati évben (2009) csak a középvállalatok esetében múlta felül a 100 ezer forintot, a mikro- és kisvállalatok esetében az alatt maradt. Tekintve, hogy ebben a szegmensben a kiadások nagyjából egyenlő arányban oszlanak meg a szoftver-hardver-szolgáltatás hármas között, nem meglepő, hogy a nagy, integrált – és költséges – rendszerek csak korlátozottan terjedtek el.

ICT-report

Téma: Infrastrukturális és üzleti megoldások

Tartalom: it-biztonsági, üzletmenet-folytonossági, tudásmenedzsment- és adattárolási megoldások; üzleti és ügyviteli folyamatok it-támogatottsága, alkalmazások elterjedtsége, integráció foka; elterjedtség, kiadások, fejlesztési és integrációs tervek.

Információk: www.ictreport.hu

 

Ebből a helyzetből részben kiutat jelenthetnek a felhő alapú megoldások, amelyekkel egyrészt a magas induló költségek csökkenthetők, másrészt a modulonkénti fokozatos bevezetéssel egy rugalmasan bővíthető, mégis magas integráltságot garantáló rendszer alakítható ki. A szolgáltatásként igénybe vett szoftverek megoldást jelenthetnek a forráshiánnyal küzdő cégek számára. Az üzleti szoftverekben rejlő előnyök kiaknázásához megfelelő döntéshozói szemlélet, vállalati tudatosság is szükséges – és nem csupán az it-vezető részéről. Ennek hiányát pedig külső forrásból nem lehet ellensúlyozni.

 

Reflexió

„Tapasztalataink szerint az alapvető hr-folyamatok egységes rendszerben történő kezelése a vállalatok kevesebb, mint negyedére jellemző. A jelenlegi helyzetre a szolgáltatásként igénybe vehető szoftverek jelenthetnek megoldást, mert ez a konstrukció a kisebb informatikai költségvetéssel rendelkező vállalatok számára is lehetővé teszi korszerű rendszerek használatát” – mondja Szücsy Márton, a Nexon kereskedelmi ágazati igazgatója.

„Az integrált rendszerek előnyei ismertek: egyszeri adatbevitel, a feladatok automatizálása, csoportos adatkezelés. Integrált hr-rendszer esetén az egyes hr-funkciók összefüggései is leképezhetők az alkalmazásokban, ezáltal a hatékonyság megtöbbszöröződik. A személyügyi nyilvántartás és a bérszámfejtés összekapcsolása révén például kiszűrhetők a bérezési és erőforrás-gazdálkodási problémák. A rugalmasan és gyorsan elkészíthető riportok, statisztikák, kontrollinginformációk által javul a humánerőforrás menedzselésének hatékonysága” – teszi még hozzá az igazgató.