Piackutatás

Leginkább a pénzügyi szektorban (Forrás: aatafta.org)
Leginkább a pénzügyi szektorban (Forrás: aatafta.org)
Forrás: aatafta.org

It, stratégia, fejlesztések

Noha felértékelődő szerepét mindenki elismeri, a hazai cégek nagy többsége csak kiszolgáló területként tekint az informatikára; a nagyvállalatok élen járása a szemléletben és a fejlesztési fókuszokban is megmutatkozik.

Az informatika mára a hazai cégek túlnyomó többsége számára megkerülhetetlenné vált a hatékonyság, illetve a legtöbb helyen egyáltalán a működés és a normál üzletmenet fenntartása szempontjából. A Magyar Infokommunikációs Jelentésben a BellResearch elemzői az eszközök és megoldások felmérése mellett az informatika szervezetben betöltött szerepét és jelentőségét, valamint a beruházások, a fejlesztések fókuszát is vizsgálták.


A vállalat viszonyulása az infokommunikációhoz sok mindent meghatároz a célok kijelölésétől a fejlesztési prioritásokon és büdzséken át a mérhetőségig és az értékelésig. A kutatási eredmények tanúsága szerint az it működésre és üzleti folyamatokra gyakorolt hatását a 10 fő feletti körben a szereplők meghatározónak tekintik a versenyképesség- és hatékonyságnövelés, a költségcsökkentés vagy akár a munkavállalói elégedettség szempontjából, és azzal is egyetértettek a döntéshozók, hogy az it szerepe egyre inkább felértékelődik.

Mindezek mellett a hazai cégek 71 százaléka csak az alaptevékenységet támogató, kiszolgáló funkcióként tekint az informatikára. Stratégiai szerepet leginkább a nagyvállalati szegmensben kap az infokommunikáció; az it-stratégia és it-költségvetés írásba foglalása is itt a leggyakoribb. A kisvállalatoknál ugyanez az arány csak 14 százalék, e körben ugyanennyien marginális területként kezelik az it-t.

A nagyvállalati szféra és a kisebb méretű cégek közötti szakadék jelen van a beruházások célja tekintetében is. Máig a legtöbb projekt infrastrukturális fókuszú: pc-k és szerverek beszerzését vagy hálózati fejlesztéseket jelent. Az üzleti célokat szem előtt tartó, inkább a megvalósítandó funkciókra, és nem az it elemi építőköveire koncentráló beruházások elsősorban a nagyok sajátosságai. Kivételt talán az internetes jelenlétet biztosító megoldások jelentenek: a vállalati webes aktivitásokat fokozó erőfeszítések – nyilván más-más szinten megvalósítva – a kisebb cégek számára is releváns területnek számítanak. A vállalaton belül az érintett részlegek között az első helyen az értékesítést, a felsővezetést és a pénzügyet találjuk.

ICT-report

Téma: Informatikai beruházások és költségvetés

Tartalom: Az informatika szerepe, beruházási és tervezési kultúra, a finanszírozás forrásai, fejlesztési irányok és fókuszterületek, informatikai csapat és bér jellegű kiadások, az it-büdzsék trendjei, hardver-, szoftver- és szolgáltatási kiadások, a piac mérete és struktúrája.

Információk: www.ictreport.hu

 

A beruházásokat, fejlesztéseket akadályozó tényezők között egyértelműen a forráshiányt, a szűkös anyagi lehetőségeket kell figyelembe vennünk valamennyi vállalati szegmensben. A megvágott it-büdzsékre komoly nyomás nehezedik, és az operáció biztosítása rendszerint elsőbbséget élvez az előremutató fejlesztésekkel szemben. Míg azonban a kisebb cégek az anyagi korlátoknál nem igazán látnak tovább, a nagyvállalatoknál a belső erőforrások szűkössége, a nehézkes döntéshozatal hátráltatja az informatikai projekteket.

 

Reflexió

„A nagyvállalati informatika irányítása eddig is alapvetően más – erősebben üzleti jellegű – megközelítést kívánt, mint a kis- és középvállalati szektor vállalatainál. Ha az it-vezetők áttörést szeretnének elérni, és a hangsúlyt az infokommunikációs technológiák értékteremtő lehetőségeire akarják helyezni, akkor sokkal intenzívebben kell elmozdulniuk a vezető technológiai szakember szerepéből az üzleti szemléletű vezető irányába” – mondja Takács Tibor, a Vezető Informatikusok Szövetségének elnökhelyettese.

„A Gartner minden évben felmérést készít az it-vezetők körében, ahol azt vizsgálják, milyen kihívások foglalkoztatják őket. Évek óta az élen szerepelnek azok a területek, amelyek az informatika irányítási területei közé tartoznak. Egyre hangsúlyosabbak azok a technikák, amelyek segítenek kimutatni az it üzleti értékét, a projektek megtérülését. Fontos, hogy az informatikai vezetők fejlesszék ismereteiket ezen a téren, így a hagyományos kiszolgáló szerepből el lehet mozdítani az informatikát az üzleti értékteremtő irányba”.