Piackutatás

Lenovo a fotózáson     (Fotó: slipperybrick.com)
Lenovo a fotózáson (Fotó: slipperybrick.com)
Forrás: slipperybrick.com

Intézményi pc-k

A hazai intézményi szféra pc-állományában nem látszanak forradalmi változások,
de a hordozható eszközök mind nagyobb teret nyernek.

A BellResearch 2001 óta éves rendszerességgel elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentésének eredményei szerint a hazai közintézmények számítógépekkel való ellátottsága 2004 óta teljesnek mondható. Jóllehet az installált bázis mérete – a múlt év közepén készült adatfelvétel alapján – több mint 10 százalékkal elmaradt a 2006-os csúcsértéktől, a használatban levő pc-állomány kismértékű csökkenése mögött nem a kevésbé kiterjedt használat, sokkal inkább a szervezetek összevonásából és „karcsúsításából” adódó konszolidáció hatása figyelhető meg. Az akkor mért több mint 650 ezer helyett ma valamivel kevesebb, mint 600 ezer pc található a költségvetési szférában.


Növekvő mobilitás

Bár a géppark méretében és jellegében az egyes költségvetési szegmensek között jelentős különbségek mutathatók ki, ma már az eszközszintű ellátottság nem hátráltathatja az intézményi folyamatok it-támogatásának fejlődését.

Az utóbbi évek adataira visszatekintve a közszférában is tendenciaként figyelhető meg a hordozható eszközök térhódítása. Bár a munkavégzés mobilitása iránti igény az intézményi döntéshozók számára talán kevésbé jelent hajtóerőt, mint az a versenyszférában tapasztalható, a notebookok évről évre elterjedtebbek, az installált bázison mért arányuk pedig folyamatosan emelkedik. Ma tízből hat szervezet rendelkezik legalább egy hordozható géppel, ami 6 százalékos növekedésnek felel meg az elmúlt évhez képest.

A központi közigazgatás szervezetei között, amelyek technológiai ellátottságát – és finanszírozási lehetőségeit – tekintve a közszféra csúcsát jelentik, már szinte nem is találunk olyan entitást, ahol ne használnának legalább egy notebookot. Némileg elmaradottabbnak az egészségügyi intézményekből álló szegmens mondható, ahol bár szintén kimutatható előrelépés, a penetráció még nem éri el az 50 százalékot.

A notebookellátottságot tekintve a közszféra és a hazai, legalább 10 főt foglalkoztató vállalatok mutatói megegyeznek, az 1–9 fős mikrovállalatoknál pedig ritkábban találunk hordozható számítógépeket, mint az intézményeknél.

Felzárkózóban

Míg a teljes hazai vállalati sokaságban már minden ötödik számítógép notebook, addig a közszférában csak a gépek 11 százaléka. Mindemellett tény, hogy az intézmények e téren felzárkózóban vannak: a hordozható eszközök installált bázison mért aránya a BellResearch adatai szerint 2007-ről 2008-ra körükben némileg gyorsabban növekedett, mint a versenyszféra vállalatainál. Az adatok arra utalnak, hogy a hordozható eszközök mindinkább bizonyítják létjogosultságukat.

ICT-report

Téma: Intézményi hardvereszközök

Tartalom: asztali és hordozható pc-k, személyes kommunikációs eszközök, pda‑k, okostelefonok, szerverek; használat, penetráció, installált bázis, állományváltozások, beszerzések, tervek

Információk: www.ictreport.hu

A notebookok pc-parkon belüli arányát tekintve a közszféra viszonylag egységes képet mutat, de az egészségügyi intézmények a legtöbb infokommunikációs mutatójukat tekintve jelentős lemaradásban vannak. Ezt csak részben magyarázza a tevékenység helyhez kötöttsége, a kutatók a finanszírozás oldaláról eredő determinációkat is sejtenek a háttérben.

Zsebre tett intelligencia

A „leghordozhatóbb mobilszámítógépek”, vagyis az okostelefonok és pda-k a közszférában egyelőre ritkaságszámba mennek. Még a fejlesztésekben rendszerint az intézményi körben „éllovas” központi szegmensben is csak alig 40 százalék feletti az elterjedtség, míg a többi intézménynél gyakorlatilag alig-alig található kéziszámítógép. A közszféra teljes, 2008-as eszközállományát (ide értve a sim-képes és nem sim-képes pda-kat és az okostelefonokat) alig 3500 darabra becsülhető. Még az alacsony, a teljes intézményi körre vetítve 5 százalékos penetráció mellett is csak igen kevés intézményben találunk többet két-három kéziszámítógépnél. Mindez éles ellentmondást mutat a vállalatok adataival, ahol 10 százalékos penetráció mellett mintegy 53 ezer eszköz található.