Piackutatás

Internet-hozzáférés a háztartásokban

A hazai háztartások mintegy 15 százalékában van internetkapcsolat. A technológiák piacán továbbra is a modemes hozzáférés az első, de ígéretes a szélessávú kapcsolatok terjedése.

A Magyar Infokommunikációs Jelentésnek az első félév végére vonatkozó lakossági adatai szerint a mintegy 3,9 millió hazai háztartásnak már 15 százaléka, közel 600 ezer otthon rendelkezik internet-hozzáféréssel. A BellResearch kutatói rámutatnak: a személyi számítógéppel rendelkezők bázisára vetítve ez azt jelenti, hogy közel minden második PC-vel ellátott háztartás (a körülbelül 1,3 millió otthon 45 százaléka) kapcsolódik a világhálóra, ami a múlt év hasonló időszakában mért ellátottsági szinthez képest jelentős, közel 40 százalékos bővülést jelez.

 

Egy fedél alatt

Településtípusok szerint vizsgálva a háztartási internetpenetrációt, kitűnik, hogy 20 százalékot meghaladóan a főváros és a megyeszékhelyek emelkednek az országos átlag fölé, míg a városok (11 százalék) és a községek (9 százalék) jócskán elmaradnak ettől. Regionális bontásban úgyszintén a központi országrész, Budapest és Pest megye ellátottsága a legkedvezőbb, itt található a kapcsolattal rendelkező háztartások fele; a legalacsonyabb Kelet- Magyarország, ezen belül is a déli megyék penetrációs mutatója, utóbbi alig haladja meg a 6 százalékot – ehhez a régió alacsony PC-ellátottsága is hozzájárul.

A kutatók által vizsgált háztartás- demográfiai ismérvek szerint azokban az otthonokban a legmagasabb az internetpenetráció, ahol a döntéshozó/ családfő életkora 35 és 44 év közé esik, illetve felsőfokú iskolai végzettségű. A kapcsolat szempontjából a háztartás mérete is differenciál: a legjobb ellátottsági mutatóval a 4 fős háztartások jellemezhetők (ezeknek közel egyharmada netezik), de a penetráció azokban az otthonokban is magasabb az átlagosnál, ahol hárman élnek egy fedél alatt.

 

Akadályrangsor

Az otthoni hozzáféréssel jelenleg nem rendelkező magyarországi háztartások többségében egyelőre a PC-s eszközháttér is hiányzik. Azokban az otthonokban viszont, ahol rendelkezésre áll a számítógép, a meginterjúvolt családfők legnagyobb része (44 százalék) az internetezéshez kapcsolódó költségeket (is) megjelölte a visszatartó okok között. A legfőbb akadályok rangsorában a második az egyéb helyen (munkahely, iskola, nyilvános hozzáférési pont) is elérhető kapcsolat áll (19 százalék), míg az igény hiánya a harmadik helyen szerepel (16 százalék).

 

Modemes többség

A háztartások által használt internet-hozzáférési technológiákat tekintve a hagyományos, analóg telefonvonalas kapcsolattípus aránya továbbra is domináns – az otthoni netezők mintegy fele ezt a megoldást veszi igénybe –, viszont a múlt évi adatokkal összevetve erőteljesen visszaszorulóban van. A lakossági hozzáférési piacot a szélessávú kapcsolatok előretörése jellemzi, ebben az infrastruktúra-kiépítés szempontjából kevésbé korlátozott ADSL vezet a kábeltévés hozzáférések előtt.