Piackutatás

Infrastruktúra és biztonság

Egyes megoldások terjedése mellett a hazai vállalatok és intézmények infrastruktúráján van még mit fejleszteni, azonban a cégek visszafogott tervei alapján a közeljövőben nem várható általános áttörés e téren.

A költséghatékonyságra való törekvés érhető tetten leginkább a hazai cégek és az intézmények informatikai infrastruktúrája és az alkalmazott üzleti megoldások területén – derül ki a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi adatfelvételének eredményeiből. A BellResearch kutatássorozata, amely tizenkét éve monitorozza a piacot, számos aspektusból elemzi a legalább egyfős vállalatok és intézmények informatikai infrastruktúráját, és bemutatja a biztonsággal, az adattárolással, valamint a széles körű üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos jelenlegi helyzetet és a döntéshozók tervei, fejlesztési szándékai alapján készített prognózisokat.

 


 

 

Védekezési szokások

Valamilyen it-biztonsági megoldást már szinte minden, pc-t használó hazai vállalat és intézmény alkalmaz, az elmúlt években tapasztalt fejlődés nyomán mára mindössze néhány százalékra apadt a távolmaradók aránya. A leginkább elterjedtnek a vírusvédelem, a tűzfalmegoldások, valamint a levélszemétszűrés számít – az utóbbi elterjedtsége az elmúlt öt évben kétszeresére nőtt, hasonló mértékű expanzió mérhető a fájlcserélő és chat-alkalmazások vállalati szűrése terén is. A „legnépszerűbb” elemek mellett azonban számos olyan eszköz és megoldás létezik, amelyek egyelőre kuriózumnak számítanak a hazai cégek és a költségvetési intézmények gyakorlatában. A BellResearch elemzői az it-biztonság szervezeten belüli menedzselését is vizsgálták. Az e téren felmerülő feladatokat – noha a piacon számos specialista nyújt védelmet professzionális szolgáltatásokkal – az üzleti és költségvetési szervezetek nagy többsége továbbra is teljes egészében vagy nagyobb részben „házon belül”, saját erőből oldja meg.

 

ICT-report

Téma: Infrastrukturális és üzleti megoldások

Tartalom: it-biztonság, adattárolási megoldások és technológiák, erp, crm, integráció, üzletkritikus és támogatott folyamatok, tudásmenedzsment, honlapok és hoszting; eszközök és megoldások penetrációja, jelenlegi gyakorlat, fejlesztések és költések.

Információk: www.ictreport.hu

Tárolás

A központi adattárolási megoldások alkalmazása a középvállalatoknál széles körben elterjedt, a nagyvállalati szegmensben pedig általánosnak mondható; ezzel szemben a kisvállalkozásoknak csak alig több mint fele tárolja fájljait központi megoldással, míg az intézményi szegmensben 50 százalék alatti a penetrációs mutató értéke. Ezen a téren a legelterjedtebb a saját menedzselésű szerver – mutatnak rá a kutatók –, amelyet a cégek általában egyéb kiszolgáló funkciók mellett használnak adattárolásra.

Persze az sem mindegy, hogyan. Az adatmentési politika a vizsgált szervezetek közel felénél a legalább napi szintű biztonsági mentést foglalja magában, ezzel együtt a 10+ fős vállalatok mintegy hatoda nem végez rendszeres biztonsági mentést, és üzletkritikus adatainak redundáns tárolását sem biztosítja. Az adattárolással kapcsolatos fejlesztések nem mutatnak igazán biztató képet: a vizsgált vállalati és intézményi körbe tartozó szervezetek túlnyomó többsége nem valósított meg fejlesztést az elmúlt két évben.

 

Folyamatok

Az üzleti folyamatok „gépesítése”, célszoftverekkel történő informatikai támogatása terén a nagy- és középvállalatok járnak az élen, de a kisvállalatok körében is magas a penetráció. A gépesítés elsősorban a klasszikusnak mondható ügyviteli területeket – a pénzügy, számvitel és kontrolling mellett az értékesítés és a számlázás, illetve a bérszámfejtés és a munkaerő-gazdálkodás folyamatait – érinti. Integrált vállalatirányítási rendszert, erp-t a középvállalkozások szűk fele, a nagyvállalatoknak pedig közel háromnegyede használ, míg a kisvállalatok körében csak minden negyedik cég alkalmazza ezt a megoldást.