Piackutatás

Folyamatosan mérni kell a teljesítményt
Folyamatosan mérni kell a teljesítményt
Forrás: Oracle

Így készül a jelentés

A Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatási eredményeiből készített cikksorozatunk hetedik évfolyamának végére ért. A piac sarokszámai és főbb trendjei után a hazai kutatás hátterét mutatjuk be.

A BellResearch, az infokommunikációs piacok magyar kutató- és tanácsadó specialistája 2001-ben indította széles körű kutatássorozatát a hazai piacok feltérképezésére. A Magyar Infokommunikációs Jelentés a vállalati, az intézményi és a lakossági szegmensben vizsgálja a konvergens informatikai, távközlési és internetes piacokat. „Az volt a célunk, hogy megbízható, pontos éves elemzést készítsünk a piac helyzetéről, trendjeiről és jövőjéről, amely széles körben alkalmazható és azonnal elérhető” – idézi fel az egy évtizeddel ezelőtti kezdeteket Jakab Áron, a BellResearch igazgatója.


A jelentés ma a legnagyobb ilyen jellegű hazai kutatás. Eredményeire széles kör támaszkodnak az iparág vezető és feltörekvő kínálati szereplői mellett a piacot felügyelő intézmények is. „A jelentés olyan költséghatékony információforrás, amely a »nagy játékosok« mellett a saját kutatási lehetőségekkel vagy gyakorlattal nem rendelkező, kisebb cégek számára is elérhető közelségbe hozza a piaci információkat, és adataira további, célzott kutatások alapozhatóak. Bízom benne, hogy a jelentés egyfajta edukációs szerepet is betölt, segítve a kutatásból származó információk beépülését a vállalatok stratégiai gondolkodásába. Ezt hivatottak szolgálni az eredményekbe betekintő publikációink is” – teszi hozzá a szakember.

 

Objektív szemszögből

Az integrált, szakértői szemléletben készülő jelentés keresleti oldalról közelít: a tényleges eszközállományt, a megvalósult projekteket és a döntéshozók (vállalati és intézményi vezetők, illetve háztartásfők és egyéni használók) konkrét terveit vizsgálja objektív módon, a kínálati szereplők szándékaitól és várakozásaitól függetlenül.

A jelentés „műfaját” tekintve úgynevezett szindikált elemzés, azaz az ad hoc kutatásokkal szemben nem egyetlen megrendelő számára és igényei szerint, hanem módszertanát, szemléletét és besorolásait tekintve egyfajta sztenderdként, a széles piacnak készül.

„Egyes ügyfeleknél persze eltérhetnek a szegmentációs szempontok és a besorolási határok az általánostól, és bizonyos területeken speciális összefüggések vizsgálatára van szükség. Az adatbázis lehetőséget ad rá, hogy kutatóink újraelemezzék az adatokat, így a jelentés rugalmasan tud igazodni az egyedi igényekhez is” – világít rá Jakab Áron.

A jelentés moduláris felépítésű, 20 tematikai egységből és 4 szakértői összefoglalóból áll. Így a megrendelők kisebb, az igényeikhez jól illeszkedő egyedi csomagokat állíthatnak össze, ami a csak egy-egy területen aktív vállalatok számára is kedvező.

 

Egész éves kutatás

Az összetett kutatás gyakorlatilag a teljes éven át tart. Az előkészítési fázisban a kutatók a piac kulcsszereplőivel egyeztetik a tematikát, amelyet – a sztenderdek megtartásával – minden évben aktualizálnak. Ezután következik az üzleti, az intézményi és a lakossági szegmens országos adatfelvétele.

„Hat hullámban összesen közel 7500 interjút készítünk döntéshozókkal, háztartásfőkkel és felhasználókkal, több mint százan dolgoznak a projekten. A nagymintás adatfelvételek pontosan tervezett, rétegzett mintavétellel és többdimenziós statisztikai súlyozással képezik le az alapsokaságokat” – mondja a BellResearch igazgatója.

A hatalmas információtömegből a kutatók és elemzők munkája nyomán készülnek el a részpiaci kiadványok. Ezen felül a BellResearch tanácsadói négy szakértői összefoglaló elemzésben mutatják be a piacokat és értelmezik a trendeket aggregált szinten, ami pluszértéket jelent a vezetői és stratégiai alkalmazásban. A jelentés elkészültével a munka nem áll meg: az utófeldolgozás során a kutatók egyedi másodelemzéseket készítenek, a tanácsadók pedig beépítő workshopokkal segítik a megrendelőket az eredmények testre szabott értelmezésében és stratégiába illesztésében.

A BellResearch munkatársai jelenleg a Magyar Infokommunikációs Jelentés tizenegyedik évfolyamán dolgoznak. Az elmúlt években a kiadvány számos újdonsággal jelentkezett: az elemzés – a megrendelői igényekhez igazodva – a vállalati és az intézményi szegmens eredményeit integráltan mutatja be, bővültek az időbeli összehasonlítások és a trendelemzések is. A kiadványok könnyen áttekinthető és használható prezentációs formát kaptak, amelyet a részletes táblakötegek egészítenek ki. Az idei kutatás újdonságaként a mobileszközök és -megoldások kapnak hangsúlyt.

A hetente megjelenő kutatási cikkek betekintést adnak a jelentés számaiba és elemzéseibe; a sorozatot hamarosan a friss kutatási eredményekkel folytatjuk.