Piackutatás

080
Forrás: -

Így készül a Jelentés

Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. A 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es  újdonságokat mutatjuk be.

A BellResearch az info­kom­mu­ni­káció és az üzleti szolgáltatások piacának kutató-tanácsadó specialistájaként 2001-ben indította el a Magyar Infokommunikációs Je­lentést. Az éves rendszerességgel elkészített felmérés a vizsgált területek széles körben ismert és alkalmazott információforrása.

Az átfogó, integrált szemléletû elemzés keresleti oldalról, tényadatokra alapozva mutatja be a hazai távközlési, internetes és informatikai piacokat az üzleti, az intézményi és a lakossági szegmensben.


Komplexitását és múltját tekintve a Jelentés a hazai piac legnagyobb ilyen jellegû kutatássorozata, megalapozott módszertanára és megbízható adataira a piac meghatározó szereplői támaszkodnak.

 

Adatok a dobozban

Úgynevezett dobozos információtermékként a Jelentés egészben vagy részpiaci modulonként bárki által megvásárolható és alkalmazható. A kutatás nem egyetlen megrendelő számára és igényei szerint, hanem – szemléletét, besorolásait tekintve – iparági konszenzus igényével készül, így bármely szereplő számára megbízható információforrásként az egyedi kutatásoknál kisebb ráfordítással és „a polcról levéve” azonnal elérhetővé teszi az adatokat. A komplex Jelentés szegmensek és részpiacok szerint felépített elemzési moduljaiból az ügyfelek az igényeiknek megfelelően kisebb, egyedi csomagokat is összeválogathatnak, ami a csak egy-egy piacon jelen levő szereplők számára mindenképpen előnyös.

A kutatási eredmények fel­hasz­ná­lói köre igen ­széles: az iparág vezető és ­feltörekvő szereplői mellett ide tartoz­nak a szabályozó kormányza­ti intézmények is, költ­séghatékony információforrásként azonban saját kutatásokra for­dítható büdzsével nem rendelkező cégek számára is elérhetők a pia­ci adatok.

 

Komplex, egész éves kutatás

A felmérés keresleti megközelítéssel, a felhasználók, illetve a távközlési és informatikai kérdésekben illetékes döntéshozók megkérdezésével készül. A tényleges eszközállományt, a megvalósult beszerzéseket és fejlesztéseket, valamint a válaszadók konkrét szándékait vizsgálja objektív módon, a kínálati szereplők terveitől függetlenül.

Az átfogó kutatás célcsoportja gyakorlatilag a teljes piac: a válaszadók az üzleti, a költségvetési és a lakossági szegmens telekommunikációs és informatikai döntéshozói, azaz vállalati és intézményi vezetők, illetve háztartásfők és egyének. A BellResearch kérdezőbiztosai évente összesen közel 9000 kérdőíves interjút készítenek. A felmérésben, a kutatás folyamatában a kutatócég kiemelkedő minőségi sztenderdjeit érvényesíti.

A nagy mintás adatfelvételek pontosan tervezett, rétegzett mintavétellel és többdimenziós statisztikai súlyo­zással rep­re­zen­tál­ják az alapsokaságokat, az elemzők logikailag ellenőrzött és tisztított adatokkal, összesen mintegy tizennégyezer változóval dolgoznak.

A kutatás gyakorlatilag egész évben tart. Az előkészítés és a főbb iparági szereplőkkel történő egyeztetés után tavasszal indul az üzleti szegmens adatfelvétele, ezután az elemzési munka, valamint az intézményi és a lakossági szegmens adatfelvételi hullámai pontos időrend szerint követik egymást.

A 39 részpiaci elemzés és 6 szakértői összefoglaló az ak­tuális év közepétől szintén menetrend szerinti sorrendben, év végéig jelenik meg. A modulok elkészültével a munka nem áll meg, az adatok utófeldolgozásával a kutatók az ügyfelek egyedi igényei és szempontjai szerinti másodelemzéseket készítenek.

Témaköreit tekintve a Jelentés mindig a távközlési, informatikai és internetes piacok releváns, aktuális kérdéseivel foglalkozik: a sztenderd módon, évente felmért sarokszámok és az összehasonlítást is támogató leíró adatok mellett minden kiadásban helyet kapnak az új, innovatív megoldások, a „forró” témák is. A 2007-ben bevezetett szakértői összefoglaló elemzések és az egyre nagyobb hangsúlyt kapó tanácsadói workshopok továbbra is segítik a stratégiai vezetőket a kutatási eredmények alkalmazásában.

 

Újdonságok minden évben

Az idei év újdonsága a Jelentés „testvére” lesz. Az öt tematikai egységből álló Business Solutions Report célja az infokommunikáció és az üzlet kapcsolatának vizsgálata. A BellResearch az átfogó kutatás keretében a vállalatok stratégiai és gazdasági döntéshozóit kérdezi meg, bemutatva elvárásaikat és terveiket, illetve gondolkodásmódjukat, amelyek primer módon befolyásolják az informatikai és távközlési döntéseket.

A lapunkban hetente közölt elemzésekkel rövid betekintést igyekeztünk adni a 2008-as kiadás moduljai­nak tartalmába. A sorozat folytatásaként a Magyar Infokommunikációs Jelentés friss, 2009-es kutatási eredményeiből tallózunk.