Piackutatás

Így készül a Jelentés 2010

A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk – a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.

A BellResearch az infokommunikációs piacok kutató és tanácsadó specialistájaként 2001-ben indította nagyszabású kutatássorozatát, hogy éves rendszerességű hazai alapfelmérésként átfogó képet és az egyes területeket tekintve részletes információkat szolgáltasson a piac aktuális helyzetéről, trendjeiről és jövőjéről.


A Magyar Infokommunikációs Jelentés integrált szemléletben, tényadatokra alapozva mutatja be a hazai távközlési, internetes és informatikai piacokat az üzleti, az intézményi és a lakossági szegmensben. Keresleti aspektusból közelít: a tényleges eszközállományt, a megvalósult beszerzéseket-fejlesztéseket és a döntéshozók (vállalati és intézményi vezetők, illetve háztartásfők és egyéni használók) konkrét terveit objektív módon, a kínálati oldal szándékaitól és várakozásaitól függetlenül vizsgálja.

 

Információk mindenkinek

A Jelentés jellegét tekintve úgynevezett szindikált elemzés, amely az ad hoc kutatásokkal ellentétben nem egyetlen megrendelő számára és sztenderdjei szerint, hanem iparági konszenzus igényével készül. „A módszertan, a besorolások, a fogalomrendszer kialakításakor fontosnak tartottuk, hogy a piac valamennyi szereplője alkalmazni tudja a kutatás eredményeit” – avat be Jakab Áron, a BellResearch kommunikációs igazgatója. Előfordul persze, hogy a kutatók az ügyfél speciális szegmentációs igényeihez igazodva újraelemzik az adatokat.

A Jelentést bárki megvásárolhatja, és az egyedi kutatásoknál alacsonyabb költséggel, „a polcról levéve” azonnal juthat információkhoz. A részpiacok szerinti moduláris felépítés lehetővé teszi, hogy a megrendelők kisebb, az igényeikhez illeszkedő, egyedi csomagokat állítsanak össze, ami a csak egy-egy részterületen aktív vállalatok számára mindenképpen előnyt jelent.

A kutatás eredményeit széles kör használja, ebben megtalálhatók az iparág vezető és feltörekvő kínálati szereplői mellett a piacot szabályozó intézmények is. Költséghatékony információforrásként a Jelentés kisebb, saját kutatásokra fordítható büdzsével, illetve kutatási gyakorlattal nem rendelkező cégek számára is elérhető közelségbe hozza a piaci információkat. A Jelentés mindemellett edukációs szerepet is betölt: segíti a piaci orientáció erősödését és a marketingszemlélet beépülését a hazai üzleti kultúrába, a vállalatok stratégiai gondolkodásába. „Bízunk benne, hogy a lapban publikált betekintő elemzésekből az itbusiness olvasói is profitálnak” – teszi hozzá Jakab Áron.

 

Komplex felmérés

Az összetett kutatás csaknem az egész évet átfogja. Az előkészítés és a főbb szereplőkkel történő egyeztetés után az üzleti, az intézményi és a lakossági szegmens adatfelvételi és elemzési munkái, majd az elemzések megjelenései pontos időrendben követik egymást. Összesen közel 9000 interjú készül, a nagymintás adatfelvételek pontosan tervezett, rétegzett mintavétellel és többdimenziós statisztikai súlyozással reprezentálják az alapsokaságokat.

A 39 részpiaci modul és 6 szakértői összefoglaló elkészültével a munka nem áll meg, az utófeldolgozás során a kutatók egyedi másodelemzéseket készítenek, a tanácsadók pedig beépítő workshopokkal segítik a megrendelőket az eredmények stratégiába illesztésében.

A Jelentés gerincét a sztenderd módon, évente felmért és ezáltal összehasonlítható adatok jelentik, ezek azonban mindig kiegészülnek aktuális témákkal, illetve a felhasználást segítő újdonságokkal is. Az elmúlt időszak legfőbb újdonságát a Jelentés „testvére”, a Business Solutions Report tanulmánycsomag jelentette, amely a hatékonyságnövelő üzleti megoldások piacát vizsgálja a vállalatok stratégiai döntéshozóinak szemszögéből, a hazai piac adatait nemzetközi környezetbe illesztve.

 

Jubileumi újdonságok

A Magyar Infokommunikációs Jelentés idén a tizedik évfolyamába érkezik. A jubileumi év újdonságaként – igazodva a megrendelői igényekhez – a vállalati és az intézményi szegmenset integráltan bemutató elemzés készül. 2010-ben a BellResearch még több területen elemzi a trendeket és a piaci folyamatokat, valamint még nagyobb figyelmet szentel az időbeli összehasonlító vizsgálatoknak is. Az eredmények is új, könnyen használható prezentációs formában jelennek meg, amelyet – az eddigiekhez hasonlóan – részletes elemzési táblakötegek egészítenek ki az adatokban elmélyülni szándékozók számára.

A lapban közölt heti elemzésekkel rövid ízelítőt igyekeztünk adni a teljes elemzések tartalmából, hogy kedvet csináljunk a szindikált tanulmányok és az egyedi kutatások alkalmazásához. Bízunk benne, hogy az olvasók számára érdekes és hasznos volt a sorozat.