Piackutatás

IT-eszközök a háztartásokban

Az otthoni PC-k kétharmadához kapcsolódik nyomtató, a digitális fényképezõgépek száma egy év alatt megduplázódott.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés lakossági kutatása során a Bell- Research az alapvetõ számítógépes infrastruktúrán túlmenõen feltérképezte a háztartások ellátottságát egyéb informatikai és szórakoztató elektronikai eszközökkel is, és vizsgálta e berendezések használati szokásait.

Nyomtatás az élen

 


Nyomtató a PC-vel rendelkezõ háztartások közel kétharmadában, kicsivel több mint 800 ezer otthonban található, így a kiemelten vizsgált perifériák (lapolvasó, USB pendrive, speciális játékvezérlõk és videokártyák, faxok stb.) között ez az eszköz a leginkább elterjedt.

 

Az otthoni készülékek piacát a tintasugaras technológia uralja – a használatban lévõ printerek 82 százaléka tartozik ebbe a körbe –, a lézernyomtatók egyelõre kevéssé népszerûek (10 százalék), emellett 5 százalékra tehetõ a mára már elavultnak számító mátrixnyomtatók aránya. A készülékek több mint kétharmada színes, a csak feketefehér nyomatokat produkáló eszközök aránya 30 százalékra tehetõ.

A dokumentumok és képek otthoni kinyomtatása a PCvel nem rendelkezõk számára is vonzó lehetõség. A vizsgálat idején a PC-beszerzés iránt érdeklõdõ, illetve azt tervezõ háztartások több mint fele – biztosan vagy valószínûleg – nyomtatót is venne abban az esetben, ha számítógépet vásárolna.

A lapolvasó berendezés (szkenner) nagyjából minden hatodik-hetedik otthoni PChez kapcsolódik. Kevésbé elterjedt a webmikrofon (11 százalék), és ennél is ritkábbnak számít a webkamera, ami a számítógéppel rendelkezõ háztartások körülbelül 6 százalékában található meg.


Otthoni fotólabor

Hagyományos – filmes – fényképezõgéppel a magyar háztartások 61 százaléka rendelkezik, míg a digitális fényképezõk elterjedtsége 12 százalékra tehetõ – ami a múlt év hasonló, elsõ félév végi idõszakához viszonyítva az állomány megduplázódását jelenti. A 2003. január és 2004. május között vásárolt eszközök nagyjából egyötödét (22 százalék) a Sulinet Expressz program keretén belül szerezték be a háztartások.

 


A BellResearch elemzõi a jelentésben vizsgálták a hagyományos és a digitális képalkotás konvergenciáját, illetve a technológiák közötti átjárást is. Papírképeit az analóg fényképezõgéppel rendelkezõ háztartásoknak körülbelül egytizede szokta digitalizálni, s ez az átlagosnál gyakrabban fordul elõ a fõvárosi, a legfelsõ fogyasztási körbe tartozó, internetkapcsolattal rendelkezõ háztartásokban, ahol a családi döntéshozó érettségivel vagy diplomával rendelkezik. A képek digitalizálása nagyjából azonos arányban történik saját eszközzel, illetve valamely szolgáltatást igénybe véve.

 

A digitális fényképezõgéppel rendelkezõ háztartások közel fele (46 százaléka) készít papírnyomatot a rögzített állományokról, nagyobb részben fotónyomtatási szolgáltatás igénybevételével.