Piackutatás

műhold
Forrás: www.satellitetoday.org

Hódít a műholdas tévé

Bővült a televíziós szolgáltatásra előfizető háztartások száma az elmúlt év során, ami elsődlegesen a fizetős műholdas tévé népszerűségének volt köszönhető.

A BellResearch által készített Magyar Infokommunikációs Jelentés kilencedik kiadása önálló fejezetben elemzi a lakosság által igénybe vett televíziós szolgáltatásokat és tévénézési szokásokat.


Az elmúlt évben is a hazai kereskedelmi és közszolgálati csatornák voltak a legnépszerűbbek, ezek mellett a filmeket sugárzó, a hír- és gazdasági, valamint az ismeretterjesztő csatornák ültették le leggyakrabban a képernyő elé az embereket.

 

Felértékelődött, ami olcsóbb

A válság a televíziózásra – sok más piaccal ellentétben – kedvező hatást gyakorolt, legalábbis ami az előfizetők számát illeti: az elmúlt évben a megelőző időszakhoz képest több háztartást sikerült bevonni a fizetős tévészolgáltatás körébe, a kör 220 ezer otthonnal bővült. Mindez természetszerű következménye annak, hogy míg az emberek könnyebben ráveszik magukat arra, hogy lemondjanak a nyaralásról, vagy elhalasszák a drágább tartós fogyasztási cikkek megvásárlását, addig ennek ellenpontozásaként az olcsóbb szórakozási megoldások felértékelődnek. Ebből a szempontból a televíziózás kifejezetten kézenfekvő megoldásnak számít.

A tendencia azt mutatja, hogy a műholdas, valamint az ip alapú televíziózás egyre jelentősebb szelete a fizetős televíziós szolgáltatások piacának. Erre utal, hogy míg a 2008/2009-es terminusban az e megoldások segítségével televíziózó háztartások száma számottevő növekedést mutatott, addig a kábeltelevíziós szolgáltatást igénybe vevők száma stagnált – derül ki a BellResearch elemzéséből. A pay-tv piacán az előfizetői létszám növekedése tehát nagyobbrészt a műholdas és kisebb hányadban az ip alapú televíziózást igénybe vevő ügyfelek számának növekedéséből fakad.

ICT-report

Téma: Tv- és multimédia-szolgáltatások

Tartalom: televíziós szolgáltatások, piacméret, részesedések, ügyfélmúlt, elvárások és elégedettség, tervek; televíziós tartalomfogyasztás, csatornapreferenciák, szokások; digitális televíziós szolgáltatások, ismeretek, attitűdök, hajlandóság, video on demand.

Információk: www.ictreport.hu

 

A két eltérő technológia persze más-más célcsoportot szólít meg. Az egyre kedvezőbb árú műholdas televíziózás elsősorban az árérzékeny, kevesebb csatornával is megelégedő ügyfeleknek jelentett versenyképes ajánlatot, az alacsony árfekvésű szolgáltatások alternatívát kínálnak az ingyenes megoldások (főként a szoba- vagy tetőantenna, illetve az ingyenes parabolaantenna) segítségével televíziózók vagy éppen tévét korábban nem is nézők számára is. Az iptv ezzel szemben a magasabb elvárásokkal rendelkező és az értéknövelt szolgáltatások (mint például a megállítható, visszatekerhető és rögzíthető adás) iránt fogékony csoportot szólította meg.

 

Mérsékelt az ütem földfelszínen

Az összképhez hozzátartozik: annak ellenére emelkedett a fizetős televíziós szolgáltatást igénybe vevők száma, hogy az analóg földfelszíni sugárzással párhuzamosan 2008 decemberében hazánkban is elindult a digitális földfelszíni sugárzás, amely ma már tartalmazza a legnézettebb kereskedelmi és közszolgálati csatornákat; a csatornakínálat folyamatosan bővült, és várhatóan tovább bővül a jövőben is.

Az eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a vártnál lassabb ütemben nő a dvb-t, a digitális földfelszíni sugárzás nézőinek száma. Az okok között megemlítendő, hogy a szolgáltatás csak megfelelő dekóderrel ellátott televíziókészülékkel, set-top-boxszal, esetleg usb-stickkel használható, és ezek komoly belépési korlátot jelentenek – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a várhatóan 2011 végéig fogható analóg földfelszíni sugárzás vételéhez „csak” egy antennára és televíziókészülékre volt szükség. További probléma, hogy a jelerősség ma még sok helyütt nem elegendő a szobaantennával történő vételhez.

Mindemellett – amint arra a kutatók rámutatnak – az is visszafogja a felhasználók számának bővülését, hogy a MinDig Tv-nek mint a szolgáltatás márkanevének az ismertsége 2009 közepéig még mindig viszonylag csekély volt: a szolgáltató csak az év második felében kezdett intenzív reklámkampányt.