Piackutatás

A hatóság vizsgálja a telefontársaságokat -- Forrás: www.cas.sc.ed
A hatóság vizsgálja a telefontársaságokat -- Forrás: www.cas.sc.ed
Forrás: www.cas.sc.edu

Fix telefónia a közszférában

Az intézmények körében tovább folytatódott a hagyományos vezetékestelefon-fővonalak számának csökkenése; az alternatív fixtelefon-megoldást használó szervezetek aránya alacsony.

 A hazai intézményi körben a fixtelefon-penetráció gyakorlatilag évek óta teljesnek tekinthető, hiszen a legtöbb szervezet munkájának ellátásához szervesen hozzátartozik ez a kommunikációs forma. A Magyar Infokommunikációs Jelentésben a BellResearch éves rendszerességgel vizsgálja a piac helyzetét és trendjeit.


A kutatássorozat legutóbbi, 2008 második féléves intézményi adatfelvételének eredményei szerint leginkább tipikusnak természetesen továbbra is a hagyományos vezetékes telefonmegoldások számítanak – ezek szinte mindenhol megtalálhatók –, miközben a különböző voip alapú megoldások egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a vezetékes távközlés képzeletbeli tortájából. A hagyományos vezetékestelefon-előfizetések között az analóg vonalak számítanak a legelterjedtebbeknek (a vizsgált szervezetek 70 százalékánál találhatunk ilyet), míg isdn2-előfizetést csupán minden második intézmény használ. A koncentráltan nagy volumenû igények kielégítésére is alkalmas isdn30-előfizetések aránya összességében alacsonynak tekinthető, a vizsgált szervezeteknek mindössze 6 százaléka rendelkezik vele.

A hagyományos vezetékes fővonalak számának csökkenése folytatódott, ebből az egy évvel korábbihoz képest közel 10 ezerrel kevesebbet használtak az állami intézmények: 126 ezerre apadt a szegmens által használt b-csatornák száma. Ennek a csökkenésnek a  hátterében részben az elmúlt években lezajlott intézményi strukturális átalakulások (összeolvadások, megszûnések), részben „természetes” piaci folyamatok állnak.

Takarékossági törekvések

A központi költségvetési intézmények más szervezetekkel összehasonlítva általában fejlettebb vezetékestelefon-infrastruktúrával rendelkeznek: az általuk igénybe vett fővonalak háromnegyede például digitalizált, míg az oktatási és egészségügyi intézmények által használt vonalaknak mindössze a 60 százalékáról mondható el ugyanez – mutatnak rá a BellResearch elemzői.

ICT-report

Téma: Intézményi fix telefónia

Tartalom: hagyományos analóg és isdn-telefónia, cs/cps, kábeltelefónia, voin, szolgáltatói voip; ellátottság, ismertség és attitûdök, fejlesztési tervek, infrastruktúra; szolgáltatói kapcsolatok, piacméret, részesedések, váltási tervek; a fix és a mobil távközlés összefüggései.

Információk: www.ictreport.hu

A közvetítőválasztásos vezetékestelefon-megoldások penetrációja csökkent ugyan az elmúlt években, de tavaly még így is az intézmények 18 százaléka választott a költséghatékonyság érdekében bizonyos hívásirányokban versenytárs szolgáltatót. A kiadások racionalizálására irányuló törekvésnek ezt a formáját a legmagasabb arányban az önkormányzati intézmények alkalmazzák, közülük minden ötödik él a közvetítőválasztásos telefónia lehetőségével, míg a központi költségvetési intézmények közül mindössze minden tizedik szervezetnél fordul elő.

Otthonról ismerős

A kábeltelefónia továbbra is csupán elenyésző részét képezi a teljes intézményi fixtelefon-piacnak, csupán minden századik intézmény vesz igénybe kábeltelefon-szolgáltatást. Arányaiban az oktatási intézmények körében számít legnépszerûbbnek a koax vezetékeken keresztüli telefonálás, de esetükben sem éri el a penetráció a 3 százalékot. A tendencia azt mutatja, hogy a közeljövőben nem várható ebben a körben a megoldás érdemi térnyerése, annak ellenére sem, hogy a kedvezőbb díjak sokak számára igencsak kecsegtetők lehetnek.

Az intézmények túlnyomó többségében ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy ma már – az előzőekben bemutatottakon túl – léteznek egyéb, sokszor jelentős megtakarításokat eredményező vezetékes telefonálási megoldások is. A megkérdezettek több mint négyötöde hallott már az internetes telefonálásról (voin), sőt 8 százalékuknál használják is ezt az alternatív lehetőséget. Persze az ip alapú megoldások közül is elsősorban az ingyenes voin-megoldások számítanak népszerûeknek, melynek „hagyományai” általában a privát életben igénybe vett ingyenes alkalmazások használatában gyökereznek.

A szolgáltatói voip ugyanakkor még csupán alig 2 százalékuknál jelent meg, bár a prognózisok ezen a téren már a közeljövőben növekedést valószínûsítenek.