Piackutatás

Felhőkre építve

Az első fecskék már megérkeztek, és elégedettek – a felhőalapú szolgáltatások szélesebb körű elterjedése a hazai cégeknél és intézményeknél azonban egyelőre még várat magára.

Manapság az egyik legfőbb informatika trend a felhőalapú megoldások terjedése. A BellResearch kutató- és tanácsadócég a Magyar Infokommunikációs Jelentés felméréssorozatában részletesen vizsgálja a hazai vállalati és intézményi körben az it-szolgáltatások igénybevételét, képet adva a felhőalapú és a menedzselt szolgáltatások, az outsourcing, valamint az egyéb típusú megoldások megítéléséről, terjedéséről, trendjeiről és piaci esélyeiről. A Jelentés legutóbbi, a 2012-es évet átfogó kiadásában az elemzők rámutatnak, hogy az elmúlt két év az informatikai szolgáltatások piacán a vállalati-szervezeti prioritások átsúlyozását hozta, míg a költésekben erősebben érvényesül az óvatos visszafogottság.

 


 

 

A teljes hazai üzleti kört tekintve a felhőalapú megoldások elfogadottsága egyelőre igen alacsony szintű: összességében a legalább egy főt foglalkoztató cégeknek egyelőre mindössze alig 5 százaléka tartja kifejezetten vonzónak ezeket. Ugyanakkor a felsőbb vállalati szegmensek felé haladva a kép kedvezőbb: a méret növekedésével mind nagyobb arányban találunk olyan cégeket, amelyek számára attraktívak ezek a megoldások. A felhőszolgáltatás különböző (iaas, paas, saas – infrastructure, platform, software as a service) típusainak megítélését illetően a kutatásban megkérdezett informatikai döntéshozók véleménye hasonló, ugyanakkor a szolgáltatói felhő elfogadottabb a privát, a közösségi és a hibrid felhőknél.

Azt is vizsgálták a BellResearch szakemberei, hogy a cloud-megoldások esetleges bevezetésének milyen pozitívumait vagy hátrányait látják a szervezetek it-vezetői saját (céges) szemszögükből – melyek lehetnek tehát a terjedés mozgatóerői és gátjai. A felhő előnyei között leggyakrabban a költségmegtakarítást említik a döntéshozók (tekintsük ezeket akár beruházási, akár üzemeltetési oldalról), és szintén a bevezetést támogató érvek között szerepel a magasabb megbízhatóság, illetve rendelkezésre állás. Legerősebben a felhőre való áttérés ellen a jelenlegi „hagyományos” (nem cloud) szolgáltatásokkal, megoldásokkal való elégedettség és a külső szolgáltatóktól való függőség szól. Ezzel együtt a felhőalapú alkalmazásokkal kapcsolatos alacsony ismeretszintre – és szolgáltatói oldalon az edukáció, a piac „nevelésének” fontosságára – utal, hogy a döntéshozók fele szerint semmilyen előnye, harmaduk szerint pedig semmilyen negatívuma nincs a felhőszolgáltatásoknak – mutatnak rá a BellResearch szakértői.

ICT-report

Téma: It-szolgáltatások

Tartalom: informatikai folyamatok és attitűdök, felhőalapú szolgáltatások, menedzselt it-szolgáltatások, it-outsourcing; ismeretek, attraktivitás, bevezetési motivációk és ellenérvek, elégedettség, insourcing vs outsourcing; penetráció, tervek, kiadások, megtakarítások.

Információk: www.ictreport.hu

A fentiekkel összhangban egyelőre a felhőmegoldások elterjedtsége is alacsony a hazai vállalati körben. A penetrációs mutató értéke – a felhőalapú megoldások vélt vonzerejéhez hasonlóan – a vállalatméret növekedésével emelkedik: az élen a nagyvállalatok állnak, míg a mikrovállalkozások körében e szolgáltatások (tudatos) igénybevétele még alig fordul elő.

A felhőalapú szolgáltatásokat a többség csupán az utóbbi pár évben kezdte el használni, az igénybevevő vállalatok több mint fele legfeljebb két éve. A bevezetést jellemzően a vállalat it-részlege kezdeményezte, elsősorban a helyszíntől független, rugalmas igénybevétel és az elérhető költségmegtakarítás miatt, ugyanakkor a fontos szempontok között szerepel a speciális szaktudáshoz való hozzájutás is. A szolgáltató kiválasztásánál lényegesek a referenciák, a proaktivitás és a jelentős piaci szerep, azonban a leggyakoribb döntési szempont volt, hogy az adott szolgáltatótól már más szolgáltatást is igénybe vettek.