Piackutatás

Digitális tévézés

Alig növekszik a televízió-szolgáltatás penetrációja, holott a verseny egyre erősödik. A digitális televíziózással többségében ma még csak ismerkednek a hazai háztartások, bár az igény – ha jelenleg alacsony szinten áll is – a jövőt tekintve kézzel tapintható.

A BellResearch éves rendszerességgel készíti el a Magyar Infokommunikációs Jelentést a hazai telekommunikációs, informatikai és internetes piacról. A Jelentés hetedik kiadásában külön fejezet foglalkozik a lakossági tv-, illetve multimédia-szolgáltatásokkal.

Ebből kiderül, hogy 2007- ben a 4 millió hazai háztartás 65 százalékában, azaz hozzávetőleg 2,6 millió otthonban vettek igénybe valamilyen fizetős televíziós szolgáltatást. Ez a megelőző évi penetrációs mutatóhoz képest kismértékű, csupán néhány százalékos növekedést jelent.

A viszonylag szerény bővülés elsődleges oka, hogy a szolgáltatók számára egyes (főként alacsonyabb jövedelmű vagy kisebb településen élő) csoportok változatlanul nehezen érhetők el.

Ugyanakkor 2006 második felétől a piacon érezhetően beindult a verseny, és ennek egyik kézzelfogható jele, hogy napjainkban már nemcsak Budapesten, hanem a legtöbb megyeszékhelyen is egyre több szolgáltató kínálja különböző technológiájú televíziós szolgáltatását – nemegyszer ugyanazon a platformon, párhuzamos hálózatokon.

Kevesen ismerik

A hazai televíziós szolgáltatási piac meghatározó eseményeként 2006 őszén a T-Online piacra lépett egy Magyarországon még új televíziós szolgáltatással, a dsl alapú iptv-vel. A UPC a legnagyobb kábeltelevízió- szolgáltatóként az elmúlt hetekben jelentette be, hogy elindítja digitális kábeltévé-szolgáltatását. A szolgáltatók digitalizálási törekvéseit nem könnyíti meg az a körülmény, hogy a kutatás 2007-es adatfelvételének eredményei még arról árulkodnak: a hazai lakosság többségének igen hiányosak az ismeretei a digitális televíziózásról.

A háztartási döntéshozóknak a fele hallott a digitális kábeltévéről, többségük tájékozottsága felületes. Az iptvről információval rendelkezők aránya az adatfelvétel idején még ennél is alacsonyabb volt: csupán minden ötödik háztartásban hallottak róla, a kérdéskörben pedig alig minden huszadik megkérdezett vallotta magát tájékozottnak.

 


Bonyolultnak tűnik

A BellResearch kutatói szerint a digitális televíziózás fogadtatása némileg ellentmondásos a lakosság körében. A háztartások nagy hányada, 39 százaléka vonzónak tartja ezt a jeltovábbítási megoldást, miközben hasonlóan jelentősnek mondható az elutasítók 30 százalékos aránya is. A digitális műsorszolgáltatás által elérhetővé tett (vagy elérhetővé tehető) megoldásokkal kapcsolatban az adásmenet befolyásolhatósága (olyan szolgáltatásokkal, mint amilyen a megállítható adás vagy a késleltetett műsorkezdés) és a személyre szabhatóság (csatornaválaszték igény szerinti összeállíthatósága) tetszik/ tetszene leginkább a válaszadóknak. Pozitívumként jelenik meg továbbá a digitális kép- és hangminőség is.

 

Mindemellett határozottan kirajzolódik a negatív árpercepció és némi félelem az igénybevétel bonyolultságától is: a hazai háztartások többségi véleménye, hogy biztosan nagyon drága (lenne) egy ilyen jellegű szolgáltatás.

Eloszló képzetek

A BellResearch elemzői úgy látják, hogy a digitális televíziózásra újonnan előfizetők számát egy-két éven belül százezres nagyságrendben lehet mérni, mindazokon túl, akik jelenleg is digitális televíziós szolgáltatást vesznek igénybe.

Ez egyrészt annak lesz köszönhető, hogy egyes kábeloperátorok kötelezően migráltatni fogják analóg előfizetőiket a digitális szolgáltatásokra.

Másrészt annak, hogy a digitális szolgáltatások terjedésével egyre szélesebb körben válnak ismertté azok előnyei, és feltehetően szertefoszlik majd a magas árpercepció képzete is, hiszen az erősödő verseny meg fogja követelni a szolgáltatóktól az egyre alacsonyabb előfizetősi díjakat.