Piackutatás

Céges hálók és szerverek

A helyi hálózatok terjedése a hazai vállalatok körében stagnál, és a vezetéknélküli megoldások hódítása is mérsékelt.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb adatai szerint a személyi számítógéppel rendelkező hazai cégek mintegy kétötöde, 39 százaléka kapcsolja össze pc-it. Az erőforrások megosztásával a hatékonyabb közös munkavégzést és kommunikációt elősegítő helyi hálózatok elterjedtsége a szervezet méretével párhuzamosan nő.


A legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok esetében gyakorlatilag teljes ellátottságról beszélhetünk, és a lan-penetráció a középvállalatok körében is meghaladja a 93 százalékot. Ezzel szemben a kisvállalati körbe tartozó, 10–49 fős szervezeteknek csak a kétharmada, míg a mikrovállalatok közül csupán minden harmadik kapcsolja össze számítógépeit. Árnyalja a képet, hogy az utóbbi szegmensbe tartozó cégek jelentős hányada csak egyetlen gépet használ. A lan-ellátottság képzeletbeli választóvonala 50 dolgozónál, illetve 10 darab pc-nél húzódik: efelett a cégek több mint 90 százaléka rendelkezik helyi hálózattal – mutatnak rá a BellResearch elemzői.

A kényszer mozgatja

A helyi hálózatok architektúrája a lan-ok elterjedtségéhez hasonló képet mutat: a vállalatmérettel párhuzamosan nő a rendszerek komplexitása. A dedikált szerverszámítógépek alkalmazása a lan-nal rendelkező, 10 főnél többet foglalkoztató szegmensben általános gyakorlat, míg az ennél kisebb mikrovállalkozások körében még a gépek hálózatba kapcsolása esetén is csak az esetek kevesebb mint felében valósul meg.

A nagyvállalati szegmensben a szervezetek számára szélesebb körű funkcionalitást biztosító, szerver–kliens architektúra elterjedtsége gyakorlatilag teljes, miközben a középvállalatok esetében is meghaladja a 94 százalékot. A kisvállalatoknak már „csupán” háromnegyede rendelkezik a helyi hálózatoknak a szolgáltatások körét kiszélesítő válfajával. Az 1–9 fős szegmens ezen a téren lemaradt, ugyanis a mikrovállalati hálózatok több mint fele csak alapvető funkciókat lehetővé tevő peerto-peer architektúrára épül. A kutatási eredmények arról árulkodnak, hogy főként a kényszer és kevéssé az erőforrások megosztásából származó hatékonyságnövekedés igénye mozgatja a döntéshozatalt. Úgy tűnik, az üzleti szférában működő kisebb szervezetek jellemzően ritkán fedezik fel a hálózati munkavégzésből és a központi erőforrás-menedzsmentből származó előnyöket, illetve infrastrukturális igényeik nem terjednek idáig.

Kihasználatlan előnyök

Az idei kutatási eredményeket a Jelentés egy évvel korábban mért adataival összevetve láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban sem a lan-penetrációs mutató, sem pedig a szerver–kliens architektúra megoszlása nem változott jelentős mértékben. Mindez arra utal, hogy a korszerűbb rendszerek igénybe vételétől korábban elzárkózók most is hasonlóképpen vélekedhetnek az efféle beruházás hasznosságáról, mint egy évvel korábban, és a hazai cégek jelentős része továbbra sem használja ki a meglévő eszközeinek hálózatba szervezéséből adódó előnyöket.

Hatalomátvételre várva

Vezetéknélküli helyi hálózati infrastruktúrával kevesebb mint 6 ezer hazai cég rendelkezik. A kábeleket mellőző megoldások elterjedtsége a vállalatmérettel arányos. Míg a nagyvállalati szegmensben minden második cég használ ilyet, vagy tervezi a bevezetést, addig ugyanez az arány a középvállalatoknál kevesebb mint 36 százalék, a kisvállalatok esetében pedig csupán 16 százalékra tehető. Összességében úgy tűnik, hogy a céges lan-megoldásokat a következő években is a kábel alapú technológiák dominálják, a wlan hatalomátvételére még várni kell.