Piackutatás

Alközpontok és ip-telefónia

A 10 főnél többet foglalkoztató cégek jelentős hányada már rendelkezik alközponti rendszerrel, a fókusz a minőségi kommunikációra helyeződik át. Előtérbe kerültek a digitális és az ip alapú megoldások.

 

Magyar Infokommunikációs Jelentés távközlési magánhálózatokat vizsgáló elemzése szerint 2008-ra a kis-, közép- és nagyvállalatok jelentős része már kiépítette a telekommunikációjához szükséges alközponti megoldásokat.

Ezt támasztja alá az a tény, hogy az alközpontok száma tavaly óta nem emelkedett jelentősen, a vállalkozások igényei ehelyett inkább a minőségi kommunikáció irányába mozdultak el. Az alközponttal való ellátottság tekintetében a legnagyobb kontraszt a vállalkozások mérete szerint tapasztalható. Míg a közép- és nagyvállalatok közel 90 százaléka rendelkezik egy vagy több ilyen berendezéssel, addig a mikrovállalati szegmensben ez az arány mindössze 12 százalék. Ez utóbbi, viszonylag alacsony arány az igények hiánya mellett arra is visszavezethető, hogy a mobilszolgáltatók mobilflotta-csomagjaikkal és vezetéknélküli alközponti szolgáltatásukkal mind gyakrabban váltják ki a „hagyományos” alközpontok működését, és tesznek szert az alközponti piaci bevételek egy részére – mutatnak rá a BellResearch kutatói.


 

 

Kihasználatlan lehetőségek A távközlési magánhálózatokkal foglalkozó elemzésből az is kiderül, hogy bár az alközpontok az értéknövelt szolgáltatások egyre szélesebb körét teszik elérhetővé, legtöbbjük mégis kihasználatlan marad. A kutatási eredmények tanúsága szerint sok felhasználó nem igényli, sőt nem is ismeri a rendelkezésére álló lehetőségeket, mivel egészen egyszerűen csak a „hagyományos értelemben vett” telefonálásra használják az alközpontokat. Ezek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy a leggyakrabban igénybe vett funkciók közé az alapszolgáltatásként meghatározható alközponti képességek tartoznak: a hívásátirányítás, a hívástartás, a hívószám-kijelzés és a hívásvárakoztatás. A Jelentés idei kiadásának adatai szerint a használatban lévő alközpontok közel 40 százaléka analóg, 57 százalékuk digitális, az ip-alközpontok aránya pedig mindössze 3 százalék. Az analóg eszközök iránti kereslet évről évre csökkenő tendenciát mutat. Felismert előnyök A BellResearch átfogó felmérésének eredményei szerint a digitális technológia mellett az ip-kommunikáció térhódítása is tetten érhető: mivel a voipmegoldások számos előnyt tartogatnak a cégek számára, mind több vállalati döntéshozó teszi le voksát az adat–hang integráció mellett. Jelenleg a legalább 10 fős hazai cégek 3 százaléka használ telephelyi ip-telefonrendszert, ami körülbelül ezer darab vállalatot jelent.

 

A számok tanúsága szerint közöttük elsősorban a nagyvállalatok tudják/szeretnék kihasználni az ip segítségével megvalósítható minőségi és hatékony kommunikáció előnyeit, közel egyötödük alkalmazzaezt a kommunikációs formát. A telephelyi ip-telefonrendszer ennek ellenére nemcsak a nagyvállalatok sajátja: a kis- és középvállalatok körében is növekedés tapasztalható a 2007-es adatfelvétel eredményeihez képest, és a kutatók prognózisa szerint az ip-kommunikáció térnyerése a jövőben is dinamikus marad. A távközlési kiadások csökkentésének népszerű eszköze a gsm-adapter, amelyik elsősorban a nagyobb vállalatok távközlési eszköztárában jelenik meg. Az alközponttal rendelkező cégek egyharmada (a releváns közép- és nagyvállalatok 63, illetve 81 százaléka) alkalmazzaezt a megoldást. A közvetlen gsm-kapcsolatok már kevésbé számítanak elterjedtnek: az összes, alközponttal rendelkező cég mindössze 6 százaléka él ezzel a költségcsökkentési lehetőséggel.