Piackutatás

datacom_420
Forrás: ITB
Élen az ip

A kicsik nem adatkommunikálnak

A hazai üzleti piacon már nemcsak elterjedtségben, hanem értékben is lekörözte a bérelt vonali technológiát az ip alapú adatkommunikáció.

Adatátviteli tevékenységet a 10 fő feletti létszámú hazai cégek mintegy 20 százaléka folytat – olvasható a Magyar Infokommunikációs Jelentésben. A BellResearch a kutatássorozat legutóbbi felmérésében a vállalatok belföldi és nemzetközi relációban, valamely dedikált csatornán történő adatkommunikációját vizsgálták.

 


 

 

A Jelentés számaiból kitűnik, hogy az adatátvitel elterjedtségében a nagyvállalatok állnak az élen. Ezt több tényező együttes hatása magyarázza. Egyfelől ebben a körben a leggyakoribb, hogy egy cég több, egymástól távol levő telephellyel rendelkezik, és ezek között épít ki kapcsolatot. Szintén elsősorban a nagyvállalati szegmens jellemzője a külföldi anyavállalati vagy (rész)tulajdonosi háttér, ami a nemzetközi adatátvitel szükségét megalapozza; emellett az általában összetettebb informatikai infrastruktúra is a fejlettebb megoldásokat valószínűsíti -- mutatnak rá a kutatók.

A kisebb szervezetek felé haladva az adatkommunikáció elterjedtségi mutatója meredeken csökken, az 50-249 fős középvállalatok bő harmada, a kisvállalatoknak pedig alig hatoda esik ebbe a körbe.

ICT-report

Téma: Adatátvitel és üzleti kommunikáció

Tartalom: adatkommunikációs irányok és területek; telephelystruktúra, nemzetközi kapcsolatok; technológiák, bérelt vonali, ip-alapú és egyéb megoldások, üzleti kommunikációs szolgáltatások; a piac mérete, szerkezete, szolgáltatói részesedések; mozgatórugók, trendek, folyamatok.

Információk: www.ictreport.hu

Az adatkapcsolatok relációit tekintve is szembeötlőek az üzleti szegmensek közötti eltérések -- tűnik ki a Jelentés eredményeiből. Az adatátvitelt folytató kisvállalatok legtöbbje csak országon belüli végpontokkal (elsősorban saját telephelyekkel, bankokkal, üzleti partnerekkel) kapcsolódik, míg a nagyvállalati szegmensben a többség nemzetközi irányban (például az anyacéggel vagy csoporton belüli testvérvállalattal) is létesít adatkommunikációt.

Az adatátvitel céljait tekintve vegyes kép rajzolódik ki. Az üzleti körben a leggyakoribb felhasználási terület a központi adatbázisok, adattárház, illetve vállalati szervereken lévő alkalmazások elérése, de szintén gyakori az üzleti adatok továbbítása, az elektronikus levelezés és a fájlok elérése ezen a csatornán. Az éves rendszerességű kutatássorozat számai azt mutatják, hogy az alkalmazás a vállalatoknál egyre több területre terjed ki.

A BellResearch kutatói a Jelentésben a piacok technológiai szerkezetét is vizsgálják.  A legelterjedtebbnek az elmúlt évek trendjei nyomán az ip alapú virtuális magánhálózati megoldások számítanak, „lekörözve” a bérelt vonali és az egyéb adatátvitelt. Értékben számolva az adatkommunikációs piac erősen koncentrált, meghatározó részét párszáz nagyvállalat ráfordításai adják -- világítanak rá az elemzők. A technológiai átrendeződés ebben a tekintetben is erőteljes: míg eddig a „tradicionális” szolgáltatások, elsősorban a menedzselt bérelt vonalak értékbeli részesedése dominált, mostanra az ip alapú megoldásokból származik a teljes piac nagyobbik része.