Piackutatás

A hét elemzése: Vezetékes telefon a háztartásokban

 

Vezetékes előfizetéssel közel 2,6 millió hazai háztartás rendelkezik, a vonalak mindössze 3 százaléka digitális. A lakossági telefonhasználatot markánsan befolyásolja a költségtudatosság.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés idei lakossági adatfelvételének időpontjában, május végén a közel 3,9 millió hazai háztartás 67 százaléka rendelkezett vezetékestelefon-előfizetéssel; az otthonok egyharmadában nem állt rendelkezésre ilyen kommunikációs eszköz.
A vezetékes telefon ideje azonban korántsem járt le, és ezt jól jelzi, hogy a lakossági vezetékestelefon-ellátottság az elmúlt 12 hónapban csak kis mértékben, mindössze 2 százalékponttal csökkent. A penetrációs mutató az észak-magyarországi régiókban a legmagasabb, emellett átlag feletti egyebek közt a 3-4 fős és a gyermekes háztartásokban, valamint ahol a családfő legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, illetve életkora 45 év feletti.


Túlnyomó többség
A magyar háztartások jellemzően (99 százalékban) lakossági vezetékes fővonalra fizetnek elő, ezek egy részét – jellemzően mikrovállalatok, illetve egyéni vállalkozások esetében – üzleti célokra is használják. A vonalak digitalizáltságának foka a lakossági előfizetők körében alacsony. Hagyományos, analóg vonal a háztartások 97 százalékánál, ISDN pedig 3 százalékuknál található, s a digitális/analóg arány az e szempontból leginkább fejlettnek tekinthető fővárosi területen is csak 5 százalékra tehető.
A vezetékes telefóniához kapcsolódó kényelmi és értéknövelt szolgáltatások igénybevétele kevéssé jellemző a hazai háztartások körében. Legtöbben a hangposta-szolgáltatást használják, de ezt is csupán az előfizetők kevesebb mint egytizede, s a továbbiakat – mint például a hívószám-kijelzést, a hívásrészletezést, illetve -várakoztatást – csak a háztartások elenyésző hányada, 2–4 százaléka veszi igénybe rendszeresen.


Érzékeny pontok
A BellResearch elemzői a lakosság telefóniával kapcsolatos kiadásainak részletes feltérképezésén túl vizsgálták a háztartások telefonhasználati szokásait és prioritásait is. E területen a költségérzékenység motívuma világosan nyomon követhető a telefonhasználat kontrolljában is. Az átfogó felmérés eredményeiből kiolvasható, hogy a vezetékestelefon-használatra a háztartások többsége (76 százaléka) valamilyen mértékben odafigyel, s ezen belül egyharmaduk (31 százalék) csak nagyon indokolt esetben használja a vezetékes vonalat. Szintén a költségtudatosságot támasztja alá az az adat, amely szerint a háztartások közel felénél
(45 százalékánál) odafigyelnek arra, hogy bizonyos időszakokban, például csúcsidőben keveset vagy egyáltalán ne telefonáljanak.
A lakossági előfizetők legnagyobb mértékben a mobilirányú hívások tarifáival elégedetlenek, míg relatíve legmagasabb a helyi hívások elfogadottsága – igaz, az átlag ennek a hívásiránynak az esetében sem éri el a 3-as, „reális” értéket. Ezek alapján elmondható, hogy a háztartások továbbra is magasnak tartják a hívás-, illetve előfizetői
díjakat, valamennyi hívásirányra vonatkozóan.