Piackutatás

A hét elemzése: Intézményi honlapok

A közszférát egyelõre a statikus honlapok jellemzik, az önkormányzati oldalak fele támogatja valamilyen formában az elektronikus ügyintézést, tízbõl hét intézményi honlap csak magyarul olvasható.

A BellResearch kutatói a közszféra honlap-ellátottságának feltérképezése mellett elemezték az oldalak technológiai és tartalmi jellemzõit is. A közel 6700 hazai intézményi honlap több mint fele egyedileg szerkesztett, statikus html-oldalakból áll, ami (lásd elõzõ heti cikkünket) összhangban áll a házon belüli fejlesztés dominanciájával.

A többi esetben a honlapok bizonyos oldalai – adatbázis- háttérre vagy egyéb alkalmazásra támaszkodva – dinamikus, gyakran frissülõ tartalmat is megjelenítenek, de konkrét szerkesztõségi, illetve tartalomkezelõ rendszerrel (CMS) egyelõre csak a szervezetek kevesebb mint egytizedénél találkozhatunk.

Arra pedig, hogy a honlap az intézményt átfogó portálmegoldás, intranet vagy egyéb kommunikációs rendszer részeként üzemeljen, számottevõ arányban csak a központi költségvetési szegmensben találunk példákat, itt viszont már nagyjából minden tizedik oldal ebbe a körbe sorolható.

Brosúra az elsõ helyen

A közintézményi honlapok tartalmi kínálatában a brosúrajellegû információk állnak az elsõ helyen, szinte valamennyi honlapon; híreket – mint viszonylag gyakran frissített tartalmat – ezzel szemben csak az oldalak kétharmada tartalmaz. Dokumentumgyûjteménnyel, archívummal a szervezetek 40 százalékánál találkozhatunk, és nagyjából ugyanilyen arányban szerepel társ- és egyéb intézmények címeibõl összeállított linkgyûjtemény is az oldalakon.

Amennyiben kommunikálni akarunk a szervezetekkel, a legkönnyebben a webmestert érhetjük el (az oldalak kétötödén), vendégkönyvet vagy fórumot legföljebb minden harmadik honlap kínál. Központi e-mailes vagy egyéb online információkérési lehetõséget az intézmények 16 százaléka nyújt, míg elektronikus hírlevelet csak minden tizedik szervezet használ.

Ügyintézés másik ablaknál

 

Ügyfélkezelés a szervezet tevékenységéhez a honlappal rendelkezõ, önkormányzati forrásokból gazdálkodó intézmények 87 százalékánál kapcsolódik, a BellResearch kutatói ebben a körben vizsgálták az online ügyintézési lehetõségeket. Az esetek egyharmadában a weboldalak általános információkat közölnek a szolgáltatásokról, semmilyen egyéb módon nem támogatják azonban az ügyintézést.

 

Az intézmények mintegy 18 százalékánál lehet e-mailben vagy egyéb online módonkapcsolatot teremteni az illetékessel, és nagyjából minden nyolcadik-tizedik oldalon ûrlapok, formanyomtatványok letöltésére is lehetõség nyílik – ezek elektronikus benyújtása azonban csak elvétve fordul elõ, az ügyfélkezelésben érintett önkormányzati szervezetek 45 százaléka pedig még semmilyen formában nem támogatja az online ügyintézést.

Nyelvzavarban

Idegen nyelven az intézményi honlapok kevesebb mint egyharmada érhetõ el, többségüknél (17 százalék) csak az oldalak kisebb része. Az arány a központi szegmensben a legjobb, itt a weblapok többsége már a külföldiek számára is mond valamit, míg az önkormányzati költségvetésbõl finanszírozott szervezetek oldalainak közel háromnegyede a magyarul nem tudók számára nem olvasható.

Az idegen nyelvek között magasan az angol vezet (75 százalék), és a német (53 százalékkal) áll a második helyen; a francia részaránya elenyészõ (2 százalékra tehetõ), míg a többi nyelv jelenléte alig mérhetõ.