Piackutatás

A hét elemzése: Hálózatok az intézményeknél

Jelentősen emelkedett az elmúlt évben az intézményi szféra helyi hálózatainak száma, a LAN-penetráció az egészségügyben a legalacsonyabb.

Részletesen vizsgálja – az asztali eszközök állományának felmérése mellett – a BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentés intézményi moduljaiban a költségvetési szegmens hálózati infrastruktúráját is. Az idei kutatási eredmények tanúsága szerint a 16 ezer hazai intézmény 59 százaléka kapcsolja össze számítógépeit, ez az előző évi LANpenetrációhoz képest számottevő, átlagosan 20 százalékpontos emelkedést jelent.

 

A jelen állapot

A helyi hálózatok – ideértve a szerver–kliens architektúrájú, illetve az egymással összekapcsolt munkaállomásokból álló peer-to-peer hálózatokat is – elterjedtsége tekintetében lényeges eltérések mutatkoznak az egyes intézményi ágak között. Míg a központi költségvetési forrásokból gazdálkodó szervezetek szinte mindegyike (98 százalékuk) összekapcsolja számítógépeit vagy azok egy részét, addig az önkormányzati finanszírozású és az oktatási intézmények csak kevesebb mint kétharmadánál található helyi hálózat. A legrosszabb az egészségügy ellátottsága, itt ötből csupán két esetben kapcsolják össze a munkaállomásokat; e kör mutatóit az alacsonyabb PC-számmal jellemezhető járóbeteg- ellátó és szociális intézmények rontják le, a kórházak és az egyéb egészségügyi szervezetekben nagy számítógép- állományhoz magas LANpenetráció társul. Az elemzés rávilágít: a szervezetek alkalmazotti létszáma és a helyi hálózattal való ellátottság között szoros kapcsolat áll fenn; a tíz fő alatti intézményeknél 43 százalékra tehető a LAN-ellátottság, míg száz fő felett a 80 százalékot is meghaladja.

 

A tervekben szerepel

Ami a közeljövőt illeti: a helyi hálózatot jelenleg nem üzemeltető intézmények közül minden tizedik tervezi, hogy még az idén összekapcsolja személyi számítógépeit vagy azok egy részét, így az év végéig a közszféra LAN-penetrációja 63 százalékra emelkedhet. Az oktatási szféra a tanítási év elkezdése után jellemzően már nem hajt végre ilyen átalakításokat, ellenben az önkormányzati finanszírozás alatt álló szervezetek 16 százaléka még az év hátralévő részében szándékozik kiépíteni a helyi hálót.

 

Hálózatban a java

Szervert a helyi hálózattal rendelkező magyarországi intézmények csaknem háromnegyede, közel 7 ezer szervezet üzemeltet. A kiszolgáló nélküli hálózatok elterjedtsége az önkormányzati finanszírozású intézmények körében a legmagasabb (itt a LAN-ok egyharmada áll egymással összekapcsolt munkaállomásokból), az oktatási és egészségügyi szféra átlagos szerverellátottsága mellett a központi költségvetésből gazdálkodó intézmények 98 százalékos penetrációs mutatója kiemelkedően magasnak számít. A teljes intézményi szerverállományból minden harmadik kiszolgáló oktatási célú szervezetben működik. A központi költségvetés intézményeinél és az önkormányzati finanszírozású szervezeteknél a gépek negyede található, míg az egészségügyben a szerverek 15 százaléka üzemel.