Címlapon

26_Felso_Gabor_DSF9367.jpg
Forrás: ITB
Mindegyik leányvállalat organikusan növekedett

Egységben az erő

Mozgalmas, de sikeres éven van túl a 4iG. A jó pénzügyi eredmények mellett átalakult a cégstruktúra is, ami lehetővé teszi a tagvállalatok közötti szinergiák fokozottabb kihasználását. A társaság nem csak külföldi terjeszkedését szeretné növelni, de fokozza innovációs aktivitását is, és tervezi tőzsdei jelenlétének erősítését is – nyilatkozta Dr. Felső Gábor, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.


– Várakozáson felül alakultak a cégcsoport eredményei és Ön is majdnem napra pontosan egy éve lett kinevezve vezérigazgatónak. Hogyan értékeli a 4iG 2015. üzleti évét? Megvalósultak az év elején kitűzött célok?

– Fennállásának legjobb eredményét tudta elérni a társaság 2015-ben. Pontos számokat még nem mondhatok, azokat csak a beszámoló elfogadása után hozhatjuk nyilvánosságra, de túlteljesítettük saját várakozásainkat is. Mivel én az üzleti év során vettem át a 4iG Nyrt. vezetését, ez természetesen az elődeim érdeme is, nekem idén csak tovább kellett vinnem a megkezdett folyamatokat.

– A jó eredmény mennyiben volt köszönhető egyszeri hatásoknak és mennyire következett a társaság fejlődéséből?

– Az egyik legfontosabb sikertényező az volt, hogy mindegyik leányvállalatnál tudtuk folytatni a szerves növekedést és a piaci térnyerést, amelynek a technológiai folyamatok is kedveztek. Az kétségtelen, hogy az EU-s költségvetési ciklus lezárása miatt uniós finanszírozású projektből több volt, mint más években, ám ezektől eltekintve is két számjegyű növekedést tudtunk felmutatni.

– Melyek voltak az ön által említett technológiai trendek és hogyan hatottak az egyes leányvállalatok működésére?

– A pénzintézeti szektorban tevékenykedő Banksoft Kft. számára az teremtett és teremt új projektlehetőségeket, hogy a bankoknak és egyéb pénzintézeteknek 2017. január 1-jével át kell állniuk a nemzetközi számviteli standard (IFRS) szerinti elszámolásra. Ez megköveteli a számviteli és jelentésszolgálati rendszerek átalakítását, amelyet már tavaly megkezdtek az érintettek, idén pedig várhatóan még inkább felgyorsulnak ezek a munkák.

Dr. Felső Gábor, 4iG
Dr. Felső Gábor, 4iG
Az üzleti intelligencia és adattárház-megoldásokat szállító Axis Rendszerház Kft-nek a Big Data terjedése játszik a kezére: egyre több szektorban keletkeznek olyan gigantikus adathalmazok, amelyek kezelése és elemzése hagyományos módszerekkel és eszközökkel nem lehetséges. Az Axis olyan megoldásokat kínál, amelyek segítségével az ügyfelek hatékonyan tudják feldolgozni és döntések előkészítésére használni a Big Data körébe tartozó adataikat. Ezekre Magyarországon is mind nagyobb igény mutatkozik. Ugyancsak bőven van kereslet az Axis más fő szolgáltatására, az egyedi szoftverek fejlesztésére.

Legnagyobb tagvállalatunk, a Humansoft is bővítette tevékenységi palettáját. A cég jelentős bevételre tesz szert klasszikus tevékenységéből, a hardver- és szoftverértékesítésből, de az utóbbi években fokozatosan és sikeresen nyitott a szolgáltatások felé is. Portfóliójában számos különböző outsourcing és infrastruktúra-üzemeltetési szolgáltatás szerepel (nyomtató-, desktop-, szerver- vagy akár teljes távoli hálózatmenedzsment), amelyek egyre keresettebbek a magyar piacon. Az elmúlt időszak jelentős fejleménye, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal a nemzetközi ügyfeleket is sikerült megszólítanunk, és már nem csak Magyarországon, hanem külföldön működő infrastruktúrákat is menedzselünk ilyen módon.

– Hogyan illeszthető be a társaság tevékenységi körébe a negyedik leányvállalat, a Mensor 3D?

– Különleges ékköve a cégcsoportnak a Mensor3D. Ez speciális kutatás-fejlesztési projektből, amolyan spin-off cégként született, és jogilag a Humansoft leányvállalataként működik. Esetében arról van szó, hogy a technológia kínálta lehetőségeket kihasználva egészen új piaci szegmenst kreáltunk. Tudvalévő, hogy az új épületek és gépek tervezésében már régóta jelen vannak a 3D számítógépes technológiák. A Mensor 3D ezt fordítja meg: meglévő épületek külsejéről és belső tereiről, valamint gépelemekről készít háromdimenziós modellt. Nem csak szokványos, pontfelhőt eredményező szkennelést végzünk, hanem az így kapott adatokat fel is dolgozzuk, így a végeredmény egy 3D modell és adatbázis. A felmérés eredményét számtalan célra fel lehet használni. Ha szükség van egy gépalkatrész utángyártására, de az eredeti tervrajzok már nem állnak rendelkezésre, egyetlen meglévő mintadarabból megvalósítható a gyártás. A kulturális örökségvédelemben az épületek felmérésével és rekonstruálásával tehet jó szolgálatot: az épület külsejét és belsejét hajszálpontosan leképező 3D modellek betáplálhatók a modern tervezőszoftverekbe, megkönnyítve a felújítást.


 

– Milyen változások történnek a holding belső életében?

– A legfontosabb, hogy a holding, vagyis a 4iG Nyrt. kivásárolta a Humansoftban még meglévő kisebbségi tulajdonosokat, ezzel pedig minden leányvállalat a 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonába került. Innentől kezdve egységes tulajdonosi és menedzsment struktúrában működtetjük a cégcsoportot. Az átalakulás részeként teljessé vált a holdingon belüli támogató funkciók integrálása. A korábban tagvállalati szinten megoldott funkciókat, mint a HR, az IT-üzemeltetés és támogatás, a pénzügy, a marketing vagy az épületüzemeltetés, immár összevont formában működtetjük, és ezek egységesen szolgálják ki mindegyik leányvállalatunkat.

– Az integráció következő logikus lépése a tagvállalatok egybegyúrása lenne, ahogy erre már láttunk is példát a magyar piacon. Terveznek-e ilyen lépést, akár hosszabb távon is?

– Határozott nem a válasz. Elképzeléseink szerint a tagvállalatok továbbra is megtartják önállóságukat. Mindegyik hosszú évek óta létező, a piacon jól ismert branddel rendelkező cég, kialakult ügyfélkörrel és kapcsolatrendszerrel, elismert szolgáltatási minőséggel. Ez olyan előnyt jelent, amit kár lenne feladni. Az is az önállóság megtartása mellett szól, hogy a vállalatok mindegyike jól körülhatárolható profillal rendelkezik, nincsenek egymást átfedő üzleti területek, így nem zavarják egymás köreit.

– Az önállóság megtartása mellett hogyan tudják kihasználni a szinergiákban rejlő keresztértékesítési lehetőségeket?

– Az ügyfelekkel tárgyalva tagvállalataink nem csak saját magukat és saját szolgáltatásaikat képviselik, hanem a cégcsoport többi tagjáét is. A felhasználó így továbbra is a megszokott partnerrel tárgyalhat, miközben a 4iG teljes termék- és szolgáltatásportfóliója a rendelkezésére áll. A keresztértékesítés és az egykapus kiszolgálás révén a kooperáció kiválóan elindult a tagvállalatok között, de természetesen még vannak kiaknázatlan tartalékok ezen a téren.

Dr. Felső Gábor, 4iG
Dr. Felső Gábor, 4iG
 

– A Synergon kivonulása után a 4iG az egyetlen magyar tulajdonban álló informatikai cég a BÉT-en. Ennek előnyei valóban kompenzálják a tőzsdei tagsággal járó adminisztrációs terheket és kötöttségeket?

– Határozottan így látjuk. Valóban oda kell figyelnünk a jelentéstételi kötelezettségekre, ám ez olyan erős transzparenciát visz a cég működésébe, amely a menedzsmentnek és a tulajdonosoknak is hasznára válik. Az is előny, hogy az árfolyam alakulásán keresztül folyamatos visszajelzést kapunk a piacról a döntéseinkről, a vállalat teljesítményéről.

– A budapesti tőzsde látott már szebb napokat is. Be tudja így tölteni szerepét a részvénypiac a vállalat finanszírozásában?

– Valóban régi gondja a BÉT-nek, hogy a likviditás túlnyomó többségét alig féltucatnyi blue chip részvény forgalma adja. Én azonban komoly reményeket fűzök a BÉT nemrégiben lezajlott tulajdonosváltásához, és bízom abban, hogy valóra válnak a megfogalmazott forgalomélénkítési szándékok. Nem csak nekünk, hanem a gazdaság egészének javára válna, ha több intézményi és magánbefektetőt lehetne bevonni a részvénypiacra, és ha újabb technológiai cégek is a tőzsdei megjelenés mellett döntenének. A B kategóriás részvények között kimondottan jónak számít a 4iG papírjainak likviditása. Biztos vagyok abban, hogy egy élénkebb tőzsdén a mi papírjaink is népszerűek lennének azoknál a befektetőknél, akik a blue chipek mellett kisebb, de stabil növekedési kilátásokkal rendelkező informatikai cégek iránt érdeklődnek. Ha ezek a reményeink valóra válnak, tervezzük a jelenleg 37 százaléknyi közkézhányadban lévő részvénymennyiség növelését. Ennek pontos formájáról még korai lenne beszélni, de hosszabb távú terveink között szerepel a részvények átvezetése az A kategóriába.

– Mit prognosztizál a következő időszakra, milyen technológiai irányok lesznek a meghatározók?

Dr. Felső Gábor

Egy éve vette át a holding vezérigazgatói posztját. A villamosmérnöki és MBA végzettségű szakember az infokommunikációs szektor több vállalatánál is dolgozott vezető beosztásokban, de a szektoron kívül is szerzett tapasztalatokat. A BME Viking Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként az akadémiai szektorban is megfordult.
Mint mondja, erősen hisz az emberek közötti kooperációban, úgy a magánéletben, mint az üzleti világban. Menedzsment módszereit is az együttműködés határozza meg. Ugyanakkor saját bevallása szerint is erősen célorientált. „Azokkal tudok jól együtt dolgozni, akik az adott cél érdekében hozzám hasonlóan hajlandók keményen odatenni magukat. Hibázni szabad, csak az a kérdés, hogy mennyit tudunk tanulni a hibáinkból” – mondja.

– Kimondottan bizakodóak vagyunk, mert az infokommunikációs technológiák fejlődése olyan irányba mutat, ami kedvező a 4iG-nek. Így például itthon is mind nagyobb igény mutatkozik a felhőszolgáltatások iránt. Egyre több felhasználó ébred rá a felhő olyan előnyeire, mint a kisebb beruházás-igény, az infrastruktúra működtetéshez szükséges költségek csökkentése vagy az üzleti igényekhez sokkal rugalmasabban igazítható informatikai környezet. Nem számítunk gátszakadásra, nem fog mindenki egy csapásra felhőszolgáltatásokat igényelni, de lépésről-lépésre terjed a technológia. Ezen az úton pedig partnerként fogunk ügyfeleink mellett állni. Komoly potenciált látunk a mobil megoldások terjedésében is, ahol bőven lesz igény egyedi fejlesztésekre. A vállalaton belüli szinergiák kihasználásával komplex, iparágspecifikus megoldásokat is készítünk, például a mezőgazdasági termelésirányításban vagy az okos városok témájában.

– A 4iG nevében az egyik „i” betű az innovációt takarja. Ez mennyire lesz hangsúlyos a közeljövőben?

– Mindenképpen óriási tartalékokat rejtőznek az innovációs tevékenységünk további erősítésében, és ez az a terület, ahova legtöbb erőforrást szeretnénk biztosítani. A Mensor3D elindulása és kezdeti sikerei pozitív példával szolgálnak arra, hogy olyan piaci területeken is meg tudunk jelenni, ahol korábban nem voltunk jelen, vagy amelyek akár nem is léteztek. Szeretném az egyetemi kutatás-fejlesztési szférában megszerzett tapasztalataimat a 4iG-n belül is kamatoztatni a K+F+I aktivitásokban. A cél persze az, hogy ezek végül termékekben és szolgáltatásokban testesüljenek meg. Már több felsőoktatási intézménnyel is tervezzük együttműködési megállapodás megkötését és több innovációs klaszter munkájában is részt veszünk.

– Egy másik „i” betű a nemzetközi orientációra utal. Ez mennyire jellemző már a vállalatra?

– Infrastruktúra-üzemeltetési szolgáltatásainkat már több multinacionális vállalat is igénybe veszi, itthon és külföldön egyaránt. Ezen a téren szeretnénk még tovább lépni, újabb ügyfeleket megnyerni és újabb termékekkel, szolgáltatásokkal megjelenni a nemzetközi piacokon.

– Lesznek saját leányvállalatok is a környező országokban?

– Saját leányvállalat alapításának akkor van értelme, ha az adott piacon már többféle szolgáltatással és több ügyféllel is jelen vagyunk. De ha egy ismeretlen piacon hozunk létre saját céget, csak a költségeinket növeljük anélkül, hogy az rövid távon bármilyen mérhető haszonnal járna. Az egyes piacokon való sikerességünk mutatja meg, hogy merre érdemes tovább terjeszkedni, de a saját cég külföldi alapítása az utolsó lépés.

– Végül a negyedik „i” betű, az investment – ezen a téren mit tervez a 4iG?

– Nem titok, aktív szereplői kívánunk lenni a hazai infokommunikációs szektorban folyó konszolidációs folyamatnak. Folyamatosan keressük a most induló, start-up jellegű vállalkozásokat, illetve a réspiacokon működő vagy speciális szolgáltatásokat kínáló cégeket. Velük aztán igyekszünk megtalálni a kölcsönösen előnyös együttműködési és befektetési lehetőségeket, amibe belefér a résztulajdon vásárlása vagy a teljes felvásárlás egyaránt.