Center

58_1_when_innovation.jpg
Forrás: ITB
Ha beköszönt a mesterséges intelligencia kora országhatáron belül, s azon túl

Mit hoz az MI az IT-ben, a gyártásban és a vezetőkkel szembeni elvárásokban?

A „mesterséges intelligencia” és az „IT” keresőkifejezésekre ötvenkilenc másodperc alatt 731 millió találatot dob ki a Google. Egy emberöltővel ezelőtt nemhogy egyetlen perc, de talán több év sem lett volna elengedő a szóban forgó információtömeg összegyűjtéséhez. A mesterséges intelligencia azonban jött, látott és teret hódított az élet minden szegmensében. Az informatikai sem volt kivétel, a kezdeti idegenkedés pedig mára erős szövetséggé kovácsolódott. Azt tűpontosan látni, hogy mit hozott eddig az MI az IT-ba, arról pedig már izgalmas jóslatok körvonalazódnak, hogy mi vár az IT-re és a CIO-kra a jövőben.

A mesterséges intelligencia még mindig megfoghatatlan és kevéssé definiált ahhoz, hogy általános érvényű fogalommá léphessen elő. Manapság azonban az MI kifejezés mindenhol felüti fejét, ahol az adatokról van szó, nagyon helyesen. Ez a diszruptív, felforgató technológia, annak ellenére, hogy még gyermekcipőben jár, már most alaposan átalakította a technológiához való hozzáállásunkat, 2030-ra jósolt hazai áttörésekor pedig valószínűleg kollektív fejkapkodás várható.

 

Gender és képzettségi alapon is differenciál az MI

A PwC Magyarország tanulmánya szerint elsősorban a magyarországi feldolgozóipart, szállítmányozást és az építőipart fogja drámai mértékben megváltoztatni az MI térnyerése. A technológiai változások 900 ezer munkahelyet érinthetnek valamilyen formában. A repetitív, kevés hozzáadott értékkel bíró folyamatokat valószínűleg elsőként között fognak automatizmusok kezébe kerülni, de a kétkezi, precizitást igénylő feladatok is kikerülhetnek a humánum uralma alól.

Az Mi térnyerése hullámokban fog zajlani, de nem úgy kell elképzelni, hogy egyik napról a másikra üzemek tömkelege zavarja el a gyártósori feladatokat ellátó munkatársakat. Az első hullámokat a 2020-as évek elejére datálják, ahol a kutatás szerint elsősorban egyszerű számítási feladatokat és strukturált adathalmazok elemzését lesz képes elvégezni, ami a kifejezetten adatfeldolgozásra épülő ágazatokat érintheti (például a pénzügyi és infokommunikációs szektorokat). Ezt követi a második hullám: az üzleti támogatási funkciókat, illetve egyszerű döntéshozatali funkciókat is képes lesz elvégezni (például általános adatbekérő- és egyeztető, HR, számviteli funkciókat). Emellett jól kontrollálható környezetben, például raktárakban a tárgyak önálló mozgatása is várható az MI-től.

Képfelismerés a NAVA-nál

Egy szakmai konferencián ismerte fel Répászky Lipót, a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) ügyvezető igazgatója, hogy a mesterséges intelligencia segít a látássérült emberek mindennapjaiban a tájékozódásban. Az ügyvezető remélte, de nem hitte, hogy az MI az MTI fotóarchívumában szereplő 12 millió szkennelt és nem feldolgozott képen szereplők azonosításában segíthet. A fotók 1910-től gyűltek a távirati iroda archívumában, emberi erővel képenként 10 perc volt a fotón szereplők azonosítása. Egy ember 4-500 személyt ismert fel memóriából, a frissen felvett, fiatal kollégák ennél kevesebbet, hiszen gondjuk akadt a történelmi fotókon szereplők azonosításával. 

Erre az adatbázisra engedték rá a mesterséges intelligenciát. Tanítását háromszor kellett a nulláról kezdeni, mert rossz irányba fejlődött. Az MI jelenleg 47 ezer embert képes azonosítani, az egész folyamat két percet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy a képfeldolgozás hatékonysága 80 százalékkal nőtt. A buktatók között volt, hogy például ugyanannak a személynek a fiatalabb vagy idősebb verzióját két különböző személynek ismerte fel, vagy hogy a falon lógó vezetői portrét is a képen szereplőnek azonosította. A másfél éves tanítási folyamat alatt a 95 százalékos relevanciával felismert személyeket automatikusan a mesterséges intelligencia címkézi fel, míg ez alatt egy ember hagyja jóvá a fotón felismerni vélt személyeket.

Vass Enikő

Ez utóbbi az évtized közepe felé várható, 2030-ra pedig megérkezhet az igazi áttörés, ahol a fizikai munka bizonyos válfajait ténylegesen képes lesznek kiváltani az MI-vezérelt robotok. A PwC Magyarország tanulmánya arra az érdekességre is kitért, hogy míg az első hullám a nőket érinti majd, addig a harmadik fázis a férfi munkavállalókat sújtja, és esetükben súlyosabb lesz a helyzet.

 

MI, mint hard skill? Az informatika és a mesterséges intelligencia összefonódása

Az informatikai oldaláról szemlélve a dolgokat, a szektornak rengeteg munkát ad és fog adni az MI térnyerése. Noha nem kerülhető el ebben az ágazatban sem az, hogy bizonyos feladatköröket bekebelezzen, például a service deskeket. Azonban, mivel az MI elsődleges felhasználója az IT, így a változások sokkal inkább az átalakuló pozíciók és munkafolyamatok kapcsán lesznek tetten érhetők.

Az MI-vezérelte megoldások közül a legnagyobb térhódítást az applikáció tesztelés, hibaelemzés, hatékonyságelemzés, a Customer Journey Mapping és folyamatautomatizáció területén fog zajlani. De nem szabad elfeledkezni az AIOps-ról sem, ahol a big data és gépi tanulás felhasználásával a nem várt behatolások észlelésre, a rendszerhibák előrejelzése, a szokásostól eltérő felhasználói minták azonosítása és a feladatok automatizálása válik mindennapossá, minden szektor szereplője számára.

A mesterséges intelligencia természetesen az informatikai vezetői, avagy CIO role-t is befolyásolja. Egész egyszerű oknál fogva: a digitális korban csak az lehet sikeres vezető, aki képes még a trenddé válás előtt felfedezni, megérteni és integrálni az innovációkat. Ezért a mesterségesintelligencia-ismeret, és az általa szerezhető piacelsőség valószínűleg a legkeresettebb hard skillé fogja magát kinőni.