Center

50_1.jpg
Forrás: ITB
A védjegybitorlás nem játék

Nem árt, ha a konkurenciafigyelés az AdWords kulcsszavakra is kiterjed!

2019 áprilisi döntésében a Fővárosi Ítélőtábla megerősítette, hogy védjegybitorlásnak minősül és ezáltal jogsértő a versenytárs lajstromozott védjegyének kulcsszóként történő beállítása az AdWords rendszerben, amennyiben ez a jogosult engedélye nélkül történik és a kérdéses védjegy valamely alapvető funkciója sérül a használat által. Hennelné dr. Komor Ildikó ügyvéd és Dr. Kováts Borbála írása.

A védjegybitorlás körében kiindulópont, hogy tilos más védjegyének a védjegyjogosult engedélye nélküli használata, mivel a védjegyjogosult kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a védjegyének (illetve az ahhoz összetéveszthetőségig hasonló megjelölések) használatára, és a használat másnak való engedélyezésére. Ennek megfelelően a védjegyjogosult felléphet azzal szemben, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használja a lajstromozott védjegyét. Vagyis védjegybitorlást követ el például az, aki elhelyezi versenytársa védjegyét (annak engedélye nélkül) a saját árujának csomagolásán, és az ilyen árut forgalomba hozza, importálja, exportálja, vagy aki versenytársa védjegyét használja reklámozás során.

 

Aki keres, az talál

Egy idén áprilisban lezárult bírósági ügyben az alperes beállította kulcsszóként versenytársa, a felperes védjegyét az AdWords hirdetéséhez kapcsolódóan. Többféle hirdetést is feladott, de azokban közös volt, hogy mindegyik mögött ott volt a felperesi védjegy kulcsszóként, azaz amennyiben a fogyasztók rákerestek az adott márkanévre/védjegyre a Google keresőben, az alperesi szponzorált hirdetés jelent meg az első találatok között. A hirdetések headline része viszont időről időre változott, és ez fontos szerepet kapott a bírósági eljárásban. A Fővárosi Ítélőtábla azt vizsgálta, hogy a hirdetés kellően egyértelműen jelezte-e a fogyasztóknak, hogy az alperes és a felperes nem ugyanazon vállalkozás, hanem egymástól független piaci szereplők, akik között semmilyen gazdasági kapcsolat nincsen.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztók a Google keresőben csak a hirdetés headline részét és a promóciós linket látják, kizárólag ezekben a szövegekben van lehetőség arra, hogy az adott piaci szereplő elkülönítse a saját vállalkozását a versenytárs vállalkozásától. Ez azért nehéz feladat, mert az AdWords védjegybitorlási esetekben a fogyasztó egy konkrét vállalkozás nevére, vagy a vállalkozás termékének, szolgáltatásának nevére keres rá, de nem az, vagy nemcsak az, hanem egy versenytárs szponzorált hirdetése jelenik meg az első találatok között, így a fogyasztók összezavarodnak – sok esetben nem tudják eldönteni, hogy a megjelent hirdetés és a keresett kulcsszó különbsége miatt a versenytárs vállalkozások között van-e a kapcsolat.

Mind az Európai Unió Bírósága, mind a magyar bíróságok arra helyezik a hangsúlyt a védjegybitorlás vizsgálata kapcsán, hogy a fogyasztók szemszögéből kellően egyértelmű és elkülöníthető-e az a piaci szereplő, amelynek a védjegye, márkaneve kulcsszóként be van állítva, és az a vállalkozás, amelynek az AdWords hirdetése megjelent a keresés eredményeként. Amennyiben azt állapítják meg, hogy a hirdetés megtévesztő vagy nem egyértelmű a fogyasztók szemszögéből, úgy megállapítható a védjegy származásjelző funkciójának sérelme, és ezáltal a védjegybitorlás elkövetése.

Új színtéren folyik a harc

A „klasszikus” eseteken kívül az utóbbi években rendkívül népszerűvé váltak a védjegybitorlás elkövetésének új típusai, így például a Google AdWords szolgáltatás keretein belül elkövetett jogsértés – egyértelműen védjegybitorlásnak minősül a versenytárs védjegyének hirdetésszövegben vagy headline részben történő elhelyezése. Azonban a mostanra kitisztult magyar és európai uniós bírósági gyakorlat értelmében az is védjegybitorlásnak minősül, ha egy piaci szereplő a versenytársának védjegyét kulcsszóként állítja be saját hirdetéséhez kapcsolódóan – annak ellenére, hogy a fogyasztók a kulcsszóként beállított kérdéses védjeggyel nem találkoznak közvetlenül –, amennyiben a védjegy valamelyik alapvető funkciója sérül.

A védjegy funkciói közül a két legfontosabb a származásjelző- és a reklámfunkció. Előbbi alapvető feladata a megkülönböztetés, tehát ha a versenytársak is használják a kizárólagos oltalom alatt álló megjelölést, úgy annak származásjelző funkciója értelemszerűen sérül, hiszen a fogyasztók kevésbé, vagy egyáltalán nem lesznek képesek az adott megjelölést a védjegyjogosulthoz, illetve annak áruihoz és szolgáltatásaihoz kötni. A reklámfunkció pedig a védjegy marketingeszköz voltát ismeri el, hiszen azt a vállalkozások kereskedelmi stratégiai eszközként is alkalmazzák, tehát a védjegy az adott brand jó hírnevét, minőségét közvetíti a fogyasztók felé.

 

Tisztességtelen játszma

Az eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla elsőként a kulcsszóként beállított kifejezés és a lajstromozott ábrás védjegy hasonlóságát vizsgálta, és megállapította, hogy a kulcsszó és a védjegy hasonlósága eléri az összetéveszthetőség szintjét. A perben a felperes képernyőképek segítségével bizonyította, hogy a védjegyére való Google keresés esetén megjelenik az alperes szponzorált hirdetése, ami csak akkor történhet meg, ha az adott kulcsszó szerepel az alperes aktív kulcsszavainak listáján.

Az alperes is nyújtott be képernyőképeket az eljárás során annak érdekében, hogy bizonyítsa a jogsértésének hiányát – az alperesi print screenek azt mutatták be, hogy a kérdéses kifejezésre való keresés esetén nem jelent meg az alperesi hirdetés. A bíróság azonban rámutatott, hogy ez is azt támasztja alá, hogy egy kulcsszó beállítása vagy eltávolítása nagyon rövid, pár másodperces számítógépes művelettel elvégezhető, és az alperes vélhetően csak a bírósági eljárásban benyújtandó képernyőkép elkészítésének idejére távolította el a perbeli kulcsszót, hiszen az arra való keresés eredményeképp később igazolhatóan újra megjelent a hirdetése.

A Fővárosi Ítélőtábla arra az álláspontra helyezkedett ezen bírósági ügyben, hogy az alperesi hirdetés nem teszi egyértelművé, hogy az alperesi társaság a felperessel nem áll semmilyen gazdasági kapcsolatban, sőt a felek versenytársak, így a felperesi védjegy AdWords kulcsszóként történő beállítása nem tekinthető tisztességes versenyeszköznek, és védjegybitorlásnak minősül.

 

Könnyű megtévesztés, súlyos következményekkel

A 2019 áprilisi döntés nyomán immár egyértelműen megállapítható, hogy a magyar bíróságok gyakorlata egységes az AdWordsben megvalósított védjegybitorlással kapcsolatban, és amennyiben a védjegyjogosult védjegyének valamely alapvető funkciója sérül az engedély nélküli használat által, úgy a versenytárs védjegyének Google AdWords kulcsszóként való beállítása és alkalmazása tilos, és védjegybitorlásnak minősül. A védjegybitorlás jogkövetkezményeként a bíróság a jogsértőt kötelezheti a jogsértés abbahagyására, a jogsértéstől eltilthatja, kötelezheti a jogsértéssel elért gazdagodás megtérítésére és/vagy kártérítés fizetésére, illetve arra is, hogy a jogsértő az ítélet rendelkező részét tegye közzé például weboldalán, ezáltal tájékoztatva a fogyasztókat az általa elkövetett jogsértésről. A védjegybitorlás jogkövetkezményei tehát rendkívül súlyosak, így a piaci szereplőknek versenytársaik márkanevének, brand nevének AdWords kulcsszóként való beállítása helyett érdemes más, tisztességes marketingeszközt keresniük termékeik vagy szolgáltatásaik népszerűsítésére.