Cégvilág

Cégvilág 2003.05.14.

 

A BME Schönherz Zoltán Kollégiumánál bukkantak rá az országban található, legrégebbi gyártmányú Sun számítógépre. Az 1991-es címkét viselõ, ma is mûködõ SPARC Server 490-es helyett – egy tavalyi felajánlás alapján – a Sun Microsystems Magyarország tárolóegységet és Ultra- SPARC processzorokkal szerelt szervert ajándékozott. A jövõben ez a – hozzávetõleg tízmillió forint értékû – gép fogja kiszolgálni a több ezer fõs Schönherz Kollégium valamennyi hallgatójának teljes levelezését. A rendszeren jelenleg hetente 6–700 ezer e-mail fut keresztül. Az átadással egy idõben a cég Sun ONE kompetenciaközpont felállításáról állapodott meg a Simonyi Károly Szakkollégiummal.

Idén több adomány. A Vodafone több mint 100 millió forintot költ 2003-ban karitatív célokra az idén márciusban alapított Vodafone Társadalmi Esélyegyenlõségért Alapítvány keretében. Magyarországi megjelenése óta a társaság közel 80 millió forintot fordított jótékonyságra. A Vodafone ügyfeleleinek száma májusban elérte az 1 milliót.

Új telefontársaság. Tõkeemelés után 350 millió forintra nõtt a Tvnetwork Telekommunikációs Rt. jegyzett tõkéje. A cég az internetszolgáltatás után a távközlési piacon is megjelenik. „Az újabb területek bekapcsolása mellett a legfontosabb lépésünk, hogy beindítjuk a telefonszolgáltatást, és elindulunk a hangszolgáltatás piacán – mondta Nemes Attila elnök. – A piac szereplõi nem feltétlenül örülnek ennek a lépésnek, de abban biztos vagyok, hogy a felhasználók már nagyon várják.” Kabay Tamás, az igazgatóság tagja szerint a magyar tulajdonú társaság célja, hogy más szolgáltatókkal kialakított együttmûködés, illetve kisebb cégek felvásárlása révén egyre nagyobb területen jelenjen meg szolgáltatásaival. A telekommunikációs vállalat már elindította IP alapú és hagyományos hangszolgáltatásainak tesztelését.

Mobil e-mail. Kis- és közepes vállalkozások számára saját doménhasználatot, valamint felügyeleti jogokat biztosító teljes körû mobil e-mailszolgáltatást kínál a Westel. A Sun Microsystems megoldásán alapuló mobil e-mailszolgáltatás lehetõvé teszi, hogy bármely vállalkozás különösebb informatikai beruházás, valamint fenntartási költségek nélkül egy interneten, számítógépes levelezõrendszerrel, WAP-on vagy SMS-ben elérhetõ, szervezõ- és csoportmunka- funkciókkal rendelkezõ vállalati levelezõrendszerhez jusson. Egy 10 fõs kisvállalkozás levelezõrendszerének költségei, ha a cég doménnevet is igényel: nettó 10 ezer forint egyszeri díj; a levelezõrendszer fenntartása (10 darab e-mailcím, összesen 200 megabájt tárhellyel) havi nettó 10 ezer forint.

Nyilvántartásban a tenyészállatok. Az agrár- és élelmiszeripar, és azon belül különösen az állattenyésztés nem tartozik az informatikai technológiákkal legjobban felszerelt ágazatok közé. Pedig az informatika segítsége itt is elkel, mert a számviteli törvény szerint a sertés- és szarvasmarha- tenyészállatokat egyedileg kell nyilvántartani a tárgyi eszközök között. A Datorg-Teamnek a Baan vállalatirányítási rendszer alapjain kifejlesztett ágazati megoldása – amelyet elsõként a Nagisz Rt.-nél vezettek be – ötvözi a Magyarországon elterjedt Röfi és Riska telepi rendszereket. Így az egyes tenyészállatokra vonatkozó információk átvihetõk a Baan tárgyieszköz-nyilvántartásába, ahonnan egyszerûen megoldható a kapcsolat a fõkönyvi és kereskedelmi modulokkal is.

Akadémiai szerepvállalás. Idén az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 300 millió forinttal támogatja a Magyar Tudományos Akadémia egyes kutatásait, így a magyar digitális enciklopédia kidolgozását, az információs társadalom kutatását, a hálózati technológiák fejlesztését és alkalmazását, a gridtechnológiával kapcsolatos kutatásokat, az informatikai biztonság fejlesztését, az informatikai szabványosítás kialakítását és fejlesztését, a regionális informatikai rendszerek létrehozásának elõsegítését. Az MTA részt vállal az IHM informatikai pályázatainak elbírálásában, a Nemzeti Fejlesztési Terv informatikai részének kialakításában és megvalósításában, valamint az informatikai stratégia kialakításában.

Mûszer a Kandónak. A Nokia Hungary átviteltechnikai berendezést adott a Budapesti Mûszaki Fõiskola


Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar Híradástechnika Intézetének. A több millió forint értékû Nokia Synfonet Access Node átviteltechnikai berendezéssel a villamosmérnökhallgatók az SDH átviteli technológiával kapcsolatos méréseket végezhetnek, és az optikai átvitel jellemzõirõl szerezhetnek tapasztalatokat. A Nokia már hat felsõfokú mûszaki intézménynyel kötött megállapodást; támogatja laboratóriumok létrehozását, valamint diplomaírásra ad lehetõséget a végzõs hallgatók számára. Gábriel Zoltán, a Nokia Hungary mûszaki igazgatója rámutatott: a felsõoktatási intézményekkel kialakított együttmûködés is azt tükrözi, hogy a Nokia hosszú távú magyarországi jelenlétet tervez.