Business

Valós idejû vállalat

A tudás hatalom. De vajon valóban tudjuk-e – és fõleg a kellõ pillanatban –, hogyan állnak a cég legfontosabb mutatói, mibõl van fölösleg, mibõl hiány, hol vannak a szûk keresztmetszetek?

Vállalatok ezrei költöttek az elmúlt években tetemes összegeket üzleti alkalmazásokra azzal a céllal, hogy megfelelõ döntéseikhez megfelelõ idõben kapjanak információt. Ennek eredményeképpen számos helyen telepítettek például az erõforrás-gazdálkodást (ERP), az ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM) az ellátási lánc automatizálását (SCA), az üzleti intelligenciát (BI), valamint a vállalati alkalmazások integrációját (EAI) segítõ megoldásokat. Noha ezek a beruházások jelentõsen javították az információfeldolgozás hatékonyságát, korántsem tartunk ott, hogy akár a cégvezetõk, akár a munkatársak késedelem nélkül hozzáférhetnének a mûködés szempontjából legfontosabb információkhoz.

Az üzleti alkalmazások monitorozása, a Business Activity Monitoring (BAM) fogalmát a Gartner-csoport alkotta meg. E koncepció szerint mindenki valós idõben férhet hozzá az üzleti folyamatok gyorsaságának és hatékonyságának javításával kapcsolatos mutatókhoz. Az elgondolás szerint a BAM része lenne az eseménykezelés és riasztás (EM&A) is: a legkülönbözõbb adatforrásokból és alkalmazásokból merítve a teljesítményadatokat, valós idejû mérési eredményeket, jelzéseket, figyelmeztetéseket és válaszokat tudna küldeni a felhasználóknak. Legfejlettebb formájában a BAM egyesíti az események megtörténte utáni elemzést nyújtó üzleti intelligenciát (BI) az adatok közötti kapcsolatokat feltáró, azokból információt alkotó alkalmazásintegrációval. Az elképzelés szerint a BAM végcélja a nulla látencia, a valós idejû vállalat. Ebben a koncepcióban az eseménykezelés és riasztás az üzleti intelligencia (BI) és a vállalati alkalmazások integrációja (EAI) közötti híd szerepét tölti be.

Vihar elõtti csönd
Ellentétben a hagyományos valós idejû monitorozással, a BAM különféle alkalmazásokból, belsõ és külsõ forrásokból meríti az adatokat, ezáltal átfogóbb és részletgazdagabb képet tud nyújtani az üzleti tevékenységekrõl. Eddig azonban az alkalmazásintegrációs projektek csekély hányada célozta BAM-rendszer kialakítását. A Gartner becslései szerint tavaly a rendszerintegrátorok árbevételének alig 3 százalékát tették ki az ilyen jellegû megrendelések. Igaz, a szállítók közül kevésnél dolgoztak ki erre vonatkozó stratégiát. Vihar elõtti csönd – tartják a Gartnernél –: hasonló várakozások elõzték meg a kilencvenes évek végén az üzleti folyamatok kezelését szolgáló BPM-alkalmazások elterjedését. A Business Process Management azután új lendületet adott az iparágnak: cégegyesülések, felvásárlások jártak a nyomában. A piackutatók szerint hasonló fejleményekre lehet számítani a BAM elterjedésével is: 2004-re az üzleti folyamatok monitorozását célzó alkalmazásintegrációs projektek kerülnek majd a középpontba. A szállítók számára létkérdés lesz a megfelelõ stratégia kidolgozása, a megrendelõk pedig csakis ezektõl a megoldásoktól remélhetik versenyhelyzetük javulását. A Gartner kutatói úgy számítják, hogy az alkalmazásintegráció következtében 2005-re a dolgozók 40 százalékának lesz hozzáférése a közvetlenül a munkájához szükséges alkalmazásokon kívülrõl szerzett információhoz és mérõszámokhoz, 2010-re pedig 60 százalékra nõ ez a – ma még csupán 5 százalékos – arány.

Ajánlott intézkedések
Noha a legtöbb vállalatot valósággal elborítják az adatbázisokban, az alkalmazottak és a vezetõk fejében meglévõ információk, ahhoz, hogy a cég gyorsan tudjon reagálni a belsõ és külsõ folyamatokra, pontosan tisztában kell lennie az eseményekkel. Nem kisebb feladat hárul tehát az üzleti folyamatok monitorozására, mint a válaszidõk lerövidítése, a munkaerõ és a nyersanyagok gazdaságtalan használatának, a szûk keresztmetszeteknek a kiküszöbölése. Eközben persze percre kész pénzügyi és teljesítményadatokat kell szolgáltatnia. Ez lesz az az analitikus eszköz, amelynek segítségével elérhetõ a közel nulla válaszidõ, amikor is az egyik helyen elcsípett adat a másik helyen azonnal alkalmazható. A valós idejû döntéstámogatás közel harminc éve megfogalmazott álma eddig kevés helyen – leginkább talán a pénzügyi szektorban, az értékpapírtõzsdéken – vált valóra. Holott az eszközök megvannak a releváns és hasznosítható adatok valós idejû eléréséhez és az alkalmazások integrációjához. Készen állnak a szélessávú hálózatok, ott van az internet és különösen az XML technológia, megvannak az üzleti alkalmazások között csücsülõ, azokból a kívánt üzleti adatot kinyerni képes fordítóprogramok. Az információs túlterhelés elkerülése érdekében azonban jobban meg kell szûrni az adatokat. Nem több, hanem kevesebb, de jobb minõségû információra van szükség. A cél az, hogy az ügynökprogramok trendekre, ellentmondásokra derítsenek fényt, s a figyelmeztetéseken kívül a szükséges intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat is tegyenek.

Újabb átalakulás küszöbén
Mi várható az üzleti tevékenység monitorozásától? – kérdezhetnénk. Az, hogy például kevesebb árut kell raktáron tartani, és nemcsak a raktári dolgozók tudják majd követni a készletek és megrendelések alakulását. A BAM bevezetése a szervezetet sem hagyja érintetlenül: egyes osztályok felszámolásával, újak alakításával járhat. Nem a vezetõk lesznek többé a tudás egyetlen letéteményesei, viszont gondoskodniuk kell az információ szétosztásáról, arról, kit, hogyan, mirõl értesítenek. Azok kerülnek a megfelelõ üzleti folyamat középpontjába, akiknek a legjobb információra van szükségük. Az alkalmazottak sem nyers adatokkal, hanem írásos vagy grafikus jelentésekkel, az elõre meghatározott szempontoknak megfelelõ riasztásokkal fognak találkozni. Például egy fuvaroztató vállalat középvezetõje azonnal értesítést kap, ha a jármûpark szabad kapacitása a beállított szint alá esik. Nem a nyereségesség lesz az egyetlen, valós idõben figyelhetõ mérõszám. Ugyanígy nyomon lehet követni az ügyfelek elégedettségét, a készpénzállomány aktuális értékét vagy a szállítási határidõk alakulását. Például egy internetes áruház esetében feltárhatók az összefüggések a válaszidõk alakulása és a vásárlók viselkedése között.

Vannak még buktatók
Csakhogy az üzleti tevékenység monitorozása nem megy egyik napról a másikra. Hiába vannak elég gyors számítógépeink, online elérhetõ, automatizált üzleti folyamataink, nagy átbocsátóképességû hálózataink, mindez még kevés a BAM alkalmazásához, ha hiányoznak a lehetõ legszélesebb körben elfogadott szabványok vagy protokollok, nincs kellõ számú képzett munkaerõ, amelynek birtokában a vállalat túlléphetne az alkalmazásintegráción. Kérdéses, hogyan fogadják az alkalmazottak az értékrend, a feladatok és munkafolyamatok szakadatlan változását, miként viszonyulnak a szakszervezetek ahhoz, hogy a kevesebb leállás nagyobb termelékenységet eredményez. S akkor még nem beszéltünk a szoftverfejlesztõk elõtt álló kihívásokról: mennyire tudnak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek, valóban jól használható eszközt adnak-e a vállalatok kezébe. Mindenesetre az ígéret óriási, s a tolongás is megindult: szép számban gyülekeznek az arénában azok a szoftverszállítók, amelyek BAM-megoldásokat ajánlanak ügyfeleiknek, neves informatikai szállítókkal és tanácsadó, rendszerintegrátor cégekkel karöltve. A referencialistáikon szereplõ ügyfelek meglátogatásának kedvéért azonban ma még elég messzire kell utaznunk.