Business

Távirányított technikusok

Meghatározott üzleti szempontok alapján mérlegelve

A Matáv mûszaki gárdájának egészét a Fornax munkafolyamat-irányító rendszere vezérli. A több ezer technikust diszpécserek vezénylik, tehát õk mondják meg, hogy a szerelõk mikor, mit, mivel és milyen sorrendben csináljanak.

Többszörös prioritás
A diszpécsereket támogató rendszer többszörös prioritású; egyrészt meghatározza, hogy a legközelebbi szabad szakembert vegyék igénybe, mégpedig éppen azt, aki a legjobban ért a felmerült probléma megoldásához. A rendszer beosztja azt is, hogy a technikus mikor, hová menjen, s ezt több, elõre meghatározott üzleti szempont (prioritás) alapján mérlegeli; például a határidõ közeledése, az ügyfél minõsítése, esetleg egyedi elbírálás – magyarázza Kis György. A rendszer nemcsak a kiszállási címet adja meg, megmondja azt is, miként kell odamenni – tehát némi térinformatikai funkcióval is bír. Ellenõrzés alatt tartja az idõ- és költségtényezõket is, ezekre optimális beosztást igyekszik adni. Egyszóval, a rendszer meghatározza a technikusok egy napját, s ezt a diszpécserek grafikusan is figyelemmel tudják kísérni. A Matáv munkafolyamat-irányító rendszerének rendkívül fontos szerepe, hogy az éppen elvégzés alatt álló munkák elemi feladatait a diszpécseren kívül folyamatosan nyomon tudja követni az illetékes helyi vezetõ is – teszi hozzá Fónad Tibor, a Matáv Hálózatirányítási Igazgatóságának igazgatóhelyettese. A rendszerbe belépve – akár távolról, otthonról a vállalat saját informatikai hálózatába behíva és a munkafolyamat-irányító rendszert elérve – mindig pontosan le lehet kérdezni, hogy az adott területen kik dolgoznak, mennyi feladat van náluk, mely feladatok közelednek az elvégzési határidõhöz. Így mindig lehetõség van azonnali intézkedésre.

Információ és kapacitás
A mûszaki munkafolyamatokat támogató alkalmazás nem önmagában álló sziget, hanem az integrált mûszaki támogató rendszer kiemelten fontos eleme. Nagy a jelentõsége a mûszaki nyilvántartásokkal kialakítandó automatikus kapcsolatnak: fontos cél, hogy a mûszaki nyilvántartásokban meglévõ adatok minden esetben a valóságos helyzetet tükrözzék. Az automatikus kényszerkapcsolaton alapuló úgynevezett folyamatvezérelt nyilvántartás megteremtésének két fontos célja van: egyrészt a hibaelhárítási idõ jelentõs részét a pontos áramköri adatok megkeresgetése jelentette korábban, másrészt a mûszaki kapacitásokkal való rugalmas, valós idejû gazdálkodáshoz is nélkülözhetetlen. A munkafolyamat-irányító rendszer elérhetõ GPRS-hálózaton keresztül zsebszámítógépekkel, de arra is van mód, hogy egy-egy fontosabb kapcsolástechnikai hiba adatait egy gombnyomásra SMS útján küldje ki a diszpécser az éppen a közelben tartózkodó hibaelhárító mobiltelefonjára.