Trendfigyelő

15_VagujhelyiFerenc.jpg
Forrás: ITB

Patinás intézmény régi-új szerepben

Vágujhelyi Ferenc tavaly novemberétől tölti be az idén 20. születésnapját ünneplő Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) elnöki pozícióját. A jubileumhoz kapcsolódva egy kis múltidézésre és jövőbenézésre hívtuk az elnököt, hogy beszéljen eddigi tapasztalatairól, valamint a következő időszak feladatairól.

– Miben változott az elmúlt 20 év alatt az NHIT szerepe? Melyek voltak az első tapasztalatai az intézmény élén?

– Húsz esztendő a hazai kormányzat mellett tanácsadó és véleményező szervként nagyon hosszú idő, amely időszak alatt a Tanács egyre inkább meghatározó szerepet tölt be a hazai kormányzati infokommunikációs stratégiák megalkotásában, valamint a kapcsolódó jogszabály-alkotási munkában egyaránt – és ez természetesen az NHIT korábbi vezetőinek munkáját is dicséri. Apró lépésenként, ahogyan az ikt is egyre szerteágazóbbá és megkerülhetetlenné vált, behálózta egész életünket, úgy számos új ágazati szakterület került a fókuszunkba, a Tanács szerepe erősödött, és bővültek a feladatkörei. Néhány éve fogalmazódott meg kormányzati szinten, hogy hazánk digitális felzárkóztatásához magas szintű programok szükségesek, gondoljunk csak a Digitális Magyarország komplex programra, amelynek megvalósításában az NHIT nevesítve is komoly feladatokat kapott, illetve a Digitális Jólét Programra, amely új, humán központú megközelítéssel fordul az infokommunikáció területéhez. Ezekhez a programokhoz az NHIT komoly szakértői támogatást nyújtott, és nyújt a jövőben is.


– Melyek azok a területek, amelyekre az NHIT elnökeként még erősebben szeretne a jövőben fókuszálni?

– Elsősorban az e-közigazgatás, hiszen az állampolgárok és a vállalkozások ezeken keresztül lépnek kapcsolatba az állammal. Olyan egyszerű és gyors megoldásokra teszünk javaslatot, amelyek segítségével az ügyfelek valóban megkedvelik az elektronikus utat közigazgatási ügyeik esetében is.

A második nagy kérdéskör a digitális kompetenciák, valamint az informatikaoktatás helyzete.

Egyrészt nagyon fontos, hogy akik még nem ismerkedtek meg a digitális írástudásban rejlő lehetőségekkel, azok számára is nyilvánvalóvá váljon, hogyan könnyíti meg a mindennapi életüket, ha ezt a tudást elsajátítják. Hazánkban a különböző felmérések szerint legalább tízezer informatikust tudna a piac azonnal foglalkoztatni, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákok már kisiskolás korban megismerjék és megszeressék a kódolást, erre számtalan nemzetközi jó példát láthatunk (például Angliában a Micro:bit). Célunk a szakma presztízsének növelése, hiszen hiába kifejezetten magasak még a pályakezdő fizetések is a szektorban, a diákok többsége nehezen elsajátíthatónak véli az informatikai tudást, különösen a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő programozást, kódolást.

A harmadik fő területünk a közadatok kérdésköre, amely az elmúlt időszakban igen komoly iparággá vált szerte a világban. Fontos tudatosítanunk a kormányzati intézményekben, hogy hazánk gazdasági versenyképességének növelése szempontjából ez kiemelt területté válik a jövőben, hiszen az állam működésével összefüggésben is (folyamatosan gyorsulva) hatalmas mennyiségű adat keletkezik – gondoljunk csak az elektronikus útdíjra, az online pénztárgépekre, vagy az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerre –, ezért az NHIT elkészítette a területet megalapozó stratégiai dokumentumot, az adatpolitikai Fehér Könyvet.

– Nem tart attól esetleg, hogy bár a szakma különböző szegmensei szerint ezek a területek valóban fontosak, de másként priorizálnák őket?

– Úgy gondolom, hogy az NHIT mindig is a híd szerepét töltötte be a kormányzatban, s ez a szerep a jövőben még inkább erősödik majd. Eddig is számos szakmai civil szervezet, de sok piaci szereplő is megkeresett bennünket javaslataival, jobbító szándékú ötleteivel. Ez sok esetben valóban szakmai vitát generált, azonban ha visszagondolok az informatika területén eltöltött több évtizedes munkámra, akkor látszik, hogy a jó és megvalósítható ötletek, végleges megoldások valós, érdemi párbeszéd mentén alakultak ki. Tehát nem félünk a szakmai vitáktól, ezért is hoztuk létre a közelmúltban honlapunkon (www.nhit.hu) a Vitasarok menüpontot, ahol olyan kényes, valóban több aspektusból is megközelíthető problémákat, helyzeteket igyekszünk felvetni és feltárni, ahol a jó megoldás kidolgozásához fontos ismernünk több nézőpontot is. Ezért bátran bíztatok mindenkit, hogy vessen fel olyan témákat, amely a szakma jelentős részét érintheti, valamint reagáljon a már ott található anyagokra, hiszen úgy gondolom, hogy hazánkban a valódi Digitális Jólétet csakis közösen tudjuk megteremteni.