Trendfigyelő

18_business_growth.jpg
Forrás: ITB
Mobilhálózatok módosulásai

Másfél évtized alatt 400 milliószoros növekedés

Számos tekintetben hozott valamilyen elsőséget a mobiladat-forgalom 2015-ös alakulása, de az igazi nagy változások még előttünk állnak. Még csak most kezdenek igazán terjedni a 4G-képes okoskészülékek, amelyek az adatforgalom zömét generálják.

Sokszor mondjuk, hogy a mobiltelefon létszükségletté vált. Ezt talán mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Cisco Mobile Visual Networking Index (VNI) előrejelzése szerint 2020-ra már több embernek (5,4 milliárdnak) lesz mobilja, mint ahánynak elektromos áram vagy folyóvíz a lakásában (5,3, illetve 3,5 milliárd).

Az eszközök számának emelkedése azonban eltörpül a forgalmazott adatmennyiség robbanásszerű emelkedése mellett. Az elmúlt tíz évet tekintve a mobiladat-forgalom a 4000-szeresére nőtt, 15 éves időtávban pedig már 400 milliószoros (!) a bővülés. A mobil hálózatok 2000-ben havonta még kevesebb mint 10 gigabájt adatot továbbítottak; 2005-re ez már majdnem 1 petabájtra (1000 terabájtra) nőtt. 2014 végén már 2,1 exabájt (2100 petabájt) volt a havi mobil adatmennyiség, tavaly pedig még ez is 74 százalékkal emelkedett, 3,7 exabájtra. 2020-ra a teljes havi mobil adatmennyiség 30,6 exabájt lesz. (Lásd „A mobiladat-forgalom nagysága” című grafikont!)

 

Több és okosabb eszköz

Az adatmennyiség növekedése mögötti egyik legfontosabb tényező értelemszerűen a mobil eszközök számának emelkedése. 2015-ben 563 millió új mobil eszközt és adatkapcsolatot vettek használatba az előfizetők; a teljes mennyiség elérte a 7,9 milliárdot. A növekedés a következő négy évben átlagosan évi 8 százalékos lesz, így 2020-ra 11,6 milliárdra nő az eszközök száma. Ezen belül 8,2 milliárd lesz a személyes készülék és 3,2 milliárd a gép-gép közötti (M2M) kommunikációban részt vevő eszköz. Utóbbiak aránya emelkedik a legdrámaibb mértékben: az időszak végére az összes mobil adatkapcsolati eszköz több mint egynegyede lesz M2M berendezés (GPS-rendszerek, szállítmányokat nyomon követő eszközök, egészségügyi adatgyűjtő berendezések), miközben 2015-ben arányuk csak 8 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a nem okostelefonok aránya 50-ről 21 százalékra esik vissza.


 

Ami az egyes eszközök részesedését illeti a teljes mobiladat-forgalomból, az okostelefonok dominanciáját nem veszélyezteti semmi. Az általuk generált forgalom tavaly a teljes adatmennyiség 76 százalékát tette ki, ezt fogják 2020-ra 81 százalékra növelni. Miközben az M2M-eszközök az átlagnál jóval nagyobb mértékben növelik forgalmukat (elérve ezzel a 7 százalékos részesedést), a mobil hálózatra kötött PC-k adatforgalma arányaiban a harmadára esik vissza. (Lásd „A mobiladat-forgalom alkalmazástípusonként” című grafikonunkat!)

A következő évek során az eszközpark mind „okosabbá” válik, azaz rendelkezni fog fejlett multimédiás és számítási képességekkel, és támogatja a minimum 3G kapcsolatokat. Az ilyen típusú eszközök aránya 2015-ben 36 százalék volt, 2020-ra ez az arány 67 százalékra nő. Funkcionalitásuk révén ezek az eszközök mindig is több forgalmat generálnak, mint „buta” társaik. Tavaly a teljes adatforgalom 89 százaléka eredt ilyen készülékekről, 2020-ban viszont már 98 százalékért fognak felelni.

 

Gyorsabb és intelligensebb hálózatok

Egy másik fontos tényező a mobiladat-forgalom növekedésében a fejlettebb hálózati technológiák térnyerése. Az egyre többet tudó eszközök, valamint a gyorsabb, nagyobb sávszélességű, intelligensebb hálózatok kombinációja kedvez a fejlett multimédiás alkalmazások használatának, miáltal még nagyobb lesz a forgalom. Globálisan viszont még egyelőre a 2G készülékek vannak többségben. A 3G eszközök aránya majd csak 2017-ben haladja meg a 2G-t, a 4G pedig csak a vizsgált időszak végére, 2020-ra veszi át a vezető szerepet. (Lásd az „Eszközök aránya hálózati technológiák szerint” című grafikont!)

A Cisco kutatása kitér az úgynevezett LPWA (Low-Power Wide-Area) hálózati technológiára is. Ez kimondottan az M2M eszközök számára kifejlesztett, kis sávszélességű, alacsony fogyasztású, viszont nagy földrajzi lefedést biztosító megoldás. A normál SIM-kártyák helyett ilyeneket lehet például alkalmazni az okosmérőkben, a hálózatra kapcsolt utcai világítótestekben vagy éppen az állatoknál alkalmazott nyomkövető eszközökben. Az Internet of Things fejlődésével az ilyen hálózati kapcsolatok aránya fog a legnagyobb mértékben nőni.

Az adatforgalomra gyakorolt hatás azonban nem egyenesen arányos az eszközök számával. A 4G forgalom már 2015-ben meghaladta a 3G-t: 47 százalékot tett ki a 43-mal szemben, a maradék 10 százalékot pedig a 2G vitte el. 2020-ra még inkább kidomborodik a 4G dominanciája: az összes forgalom közel háromnegyede (72 százalék) ezen a technológián zajlik majd, a 3G visszaesik 27 százalékra, a 2G részesedése pedig 1 százalék alá csökken.

Manapság egy 4G adatkapcsolat átlagosan hatszor akkora forgalmat generál, mint egy nem-4G, köszönhetően a modernebb készülékeknek és a gyorsabb letöltési sebességnek. Ahogy mind több okostelefon lesz 4G-képes, ez az előny csökkenni fog, de 2020-ban egy 4G eszköz még mindig háromszor annyit forgalmaz majd, mint egy régebbi technológiát használó készülék.

Kelet-európai trendek

A Cisco Mobile VNI elemzése az egyes régiókra lebontva is közöl adatokat. Közép- és Kelet-Európában 2020-ig a következő folyamatokra számíthatunk:

– 910 millió mobil eszköz lesz a térségben, egy főre nagyjából 1,9 készülék jut majd;

– a mobiladat-forgalom a jelenlegi kilencszeresére bővül, így a növekedés üteme kétszer olyan gyors lesz, mint a vezetékes IP-forgalom esetében;

– a videó részaránya a mobiladat-forgalomból a mostani 54 százalékról 75 százalékra emelkedik, összhangban a globális trendekkel;

– 2020-ra a teljes mobiladat-forgalom 82 százalékát okostelefonok adják;

– a mostani 4,7 százalékról 42,4 százalékra emelkedik a 4G kapcsolatok aránya;

– a 4G hálózatok forgalma a 13-szorosára emelkedik, és a teljes forgalom 69 százalékát teszi ki;

– az M2M adatforgalom a 21-szeresére emelkedik.

 

Videó minden mennyiségben

Cseppet sem meglepő módon a Cisco Mobile VNI is arra a következtetésre jut, hogy a mobiladat-forgalom legnagyobb (és egyre nagyobb) hányadát a videó teszi ki most és a jövőben is. Tavaly a teljes forgalom több mint fele volt a videó, de mennyisége gyorsabban (évente átlag 53 százalékkal) nő, mint az összmennyiség, így 2020-ra aránya már 75 százalékra kúszik fel – minden hónapban 23 exabájtnyi videót nézünk majd mobil hálózaton keresztül.

Annak, hogy a videóforgalom mind abszolút mennyiségben, mind arányaiban ilyen ütemben nő, lesz egy érdekes következménye: az internetes adat-csúcsforgalom. A videófogyasztás ugyanis rendszerint az esti órákra összpontosul, ellentétben az általános webforgalommal, amely többé-kevésbé egyenletesen oszlik meg napközben. Emiatt a csúcsidőszakban jócskán megnő az adatforgalom: manapság az átlagnál nagyjából 66 százalékkal több adatot töltenek le a „csúcsforgalom” idején, de 2020-ra ez a különbség már 88 százalékra nő.

A hálózati sebesség emelkedésével egyre több lesz a HD minőségű tartalom a videók között, és a streaming aránya is növekedni fog a letöltött anyagokhoz képest. Mivel a boltokban egyre-másra jelennek meg a „4k”, illetve „ultra” jelzőkkel illetett tévék, ha lassan is, de megjelenik a nagy felbontású tartalomra irányuló igény. Mindennek egy újabb következménye az lesz, hogy miközben a videónézéssel töltött idő többé-kevésbé állandó marad, a forgalom mégis drámai mértékben tud nőni.

 

Gépek egymás között

Az egyik leggyorsabban növekvő szegmenst az M2M kapcsolatok jelentik majd. Ezeket egyaránt használni fogják magánszemélyek és a legkülönbözőbb iparágak, és a hálózatok fejlődésével egyre több lesz köztük az olyan, amelyik komolyabb sávszélességet igényel (betegfelügyeleti rendszerek, biztonsági videókamerák, egyebek). Az M2M kapcsolatok száma a 2015-ös 604 millióról 2020-ra 3,1 milliárdra nő, az adatkapcsolatok közel kétharmadát már a 4G és az LPWA teszi majd ki.

Ami a gépek közötti adatkapcsolatot illeti, érdemes kiemelni a hordható eszközök feltűnését és elterjedését is. Ezek az okosórák, -szemüvegek, -kijelzők vagy éppen fitneszeszközök vagy saját maguk csatlakoznak a mobil hálózatra, vagy egy okostelefon közbeiktatásával. A Cisco Mobile VNI számításai szerint a vizsgált időszak végére mintegy 600 millió ilyen eszköz lesz használatban, de ezeknek alig 7 százaléka rendelkezik majd beépített celluláris adatkapcsolattal, a többinek egy okostelefonhoz kell kapcsolódnia. Bár az általuk generált adatmennyiség a következő évek során a 23-szorosára nő, még így is csak 1,1 százalékát teszi majd ki a globális adatforgalomnak.