Trendfigyelő

22_bimodal_netenrich.com.jpg
Forrás: ITB
Rendszergazdák és kiszervezettek

A kétmódúság, mint üdvözítő vállalati stratégia

Az ict-világ egyik legújabb hívószava, a „bimodális it” ugyanúgy Gartner-szülemény, mint a „hype ciklus” vagy a „mágikus kvadráns.” Jelentése: a szolgáltatásokat az alkalmazások igényei, valamint kiforrottság és kritikusság szerinti két kategóriába csoportosító szervezeti modell.

A kétmódúság a Gartner szerint „az ict kezelésének két különválasztott, de összefüggő módja. Hagyományos és szekvenciális, biztonságra és pontosságra összpontosít az első, kutakodó és nemlineáris, mozgékonyságra és gyorsaságra fókuszál a második.” Hagyományos intézményi felépítés és működés az egyik oldalon, megfelelés az új idők követelményeinek, felhő, appok, mobiltechnológiák a másikon?

 

Régi bor új palackban?

Nincs új a nap alatt, csak a címkézés más, A bimodális it lényegében az infokommunikáció kezdete óta fennálló kettősséget próbálja kezelni: a „ha nem romlott el, ne javítsuk meg” elven működő öröklött kontra emergens módon szerveződő rendszerek, lépésről lépésre fejlődő és „mindent borító” (diszruptív) technológiák, a régi karbantartása és az új fejlesztése stb. ellentétpárokra ad választ. A nóvumot a fejlesztések szédítő tempója, bejáratott szolgáltatások rövidülő „szavatossági ideje” és a mindezek hátterében világszerte virágzó startup-ökoszisztéma mérete jelenti.

Csakhogy sok szervezet eleve nem engedheti meg magának az it-részleg két részre bontását, belső startupok alapítását. Az öröklött rendszerek felelnek a legkritikusabb folyamatokért és a legérzékenyebb adatokért; megbízhatóság, hozzáférhetőség, szervizelhetőség és biztonság a kulcs. Lehetetlen egyik napról a másikra átállni, ráadásul a nagyon gyors váltás üzleti szempontból sem tűnik mindig célravezetőnek.


Innovatív alkalmazásfejlesztő eszközökkel és felhőszolgáltatásokkal viszont felettébb bonyolult hagyományos környezetben kísérletezni: kusza rendszerek, szerkezet nélküli „spagetti” kódok, túlbonyolított szoftverek az eredmény. Ezzel szemben a bimodális megközelítés iteratív fejlesztéssel, új szoftverekkel és nyilvános felhőszolgáltatásokat használva könnyen azonosítja a legkisebb veszteséggel riogató és a legnagyobb a potenciális haszonnal kecsegtető területeket. És a legtöbb cég, ha tervezte, ha nem, bimodális környezetben működik: számos alkalmazást és rendszert külső felhőszolgáltatókra alakítottak ki.

„Az it-nek egy lépéssel mindig az árnyék-it előtt kell járnia”, véli Peter Sondergaard, a Gartner illetékes elemzője. Ehhez szintén fontos lenne a váltás. Árnyék it-n a vállalatoknál a hivatalos it-szervezeten kívül, az üzleti folyamatok formális vagy informális részeként végzett it-tevékenységeket érti.

 

Előnyök és kételyek

Sondergaard szerint a startup-kultúra a kétmódú it-vel vonult be a megszokott vállalati környezetbe. Evangélistái azt sugallják, hogy függetlenül a cég fajtájától, méretétől, mindenhol tarolni fog. Egy sor probléma kezelésében segít. Lehetővé teszi, hogy az adott szervezeten belül egyszerre működjön az it két, egymástól eltérő felfogása, értelmezése. A gyorsabbik megléte a garancia, hogy nem számoljuk fel és helyettesítjük teljesen újjal a vállalati környezetben változatlanul fontos és értékes hagyományos – öröklött – megoldásokat, rendszereket. Ráadásul az átmenet legalább annyira szervezési folyamatok összessége, mint amennyire új technológiák adaptálása. Több szempont (kompatibilitás, biztonság, az új modellre történő átállás költségei és kockázatai) alapján kell eldönteni, hogy milyen folyamatok illenek leginkább a gyorsabb it-hez.

A két mód szimultán használata nem jelent feltétlenül fele-fele eloszlást. Egyes cégek például mindössze 20 százalékban foglalkoznak az új alkalmazásokkal. Arra viszont általában ügyelnek, hogy a kettőt ne válasszák szét élesen egymástól, ne húzzanak nehezen lebontható falakat közéjük. Ha úgy tennének, komoly nehézségekbe ütközne az egységes kockázatkezelés, adatbiztonsági stratégia és a különféle csoportok integrált irányításának fenntartása. Szembemennének a vállalati it két alapvető céljával: a költségek racionalizálásával és a hatékonyság növelésével.

Dinko Eror, az EMC alelnöke a platform kiválasztásánál arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlesztők ez irányú munkáját támogatandó, új értékelési keretrendszert kell kidolgozni a vállalaton belül. Csak ebben a rendszerben képesek dönteni az alkalmazásoknak megfelelő platformról. Például nem minden alkalmazásnak kell szupergyorsnak vagy végletekig méretezhetőnek lennie stb. Egyes alkalmazásoknak hasznára válik a módváltás, eredményesebb működésükhöz viszont komolyan át kell tervezni őket.

Célszerű felmérni a prioritásokat is: melyik alkalmazásból profitálhat maximálisan a cég és a felhasználó, mely részét szükséges mindenképpen migráltatni, és melyet nem, mely elemei lesznek fontosak és nélkülözhetetlenek.

A bimodális it ugyan régi bor új palackban, viszont remek figyelemfelhívó: az it-életciklus szakaszaihoz nélkülözhetetlen különféle szolgáltatások és fejlesztések követelményeire emlékeztet, kiemeli a kreatívan használt számítási felhő pozitív hatásait.