Focus

Napon belüli tapasztalat (x)

A bankok számára idén júliustól kötelezővé tett napon belüli átutalás nagy feladat elé állította a hazai pénzintézeti szektort. Jelentős informatikai átalakítást kellett végrehajtani, s volt olyan bank, amely a kényszerhelyzetet egyben lehetőségként használta ki.

Bő két évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank rendeletet adott ki arról, hogy idén júliusra a bankoknak át kell térniük a napon belüli utalásra az elektronikusan indított tranzakcióknál. A cél az volt, hogy az átutalt összeg négy órán belül megérkezzen a befogadó bankhoz. Az előírás folyományaként az informatikai rendszereket úgy kellett átállítani, hogy a tranzakciók feldolgozását ezentúl naponta ötször, a normál üzem mellett végezzék az új szabvány szerint, a korábbi egy, éjszakai, teljesen más szabvány szerinti feldolgozás helyett.

 

Megyery Gabriella, AXA
Megyery Gabriella, AXA
Jelentős módosításokkal

Mint sok más pénzintézetnél, az AXA Banknál is jelentősen módosítani kellett a banki alaprendszert, s ez már önmagában is nagy kihívást jelentett. Mivel a megvalósítás minden kritikus rendszert érint, az AXA számos olyan korszerűsítést is elvégzett, amelyek a hatékonyabb és magasabb színvonalú működést segítik. Így jött létre 2011 elején az AXA Bank Magyarország történetének legnagyobb projektje, amely a kisebb méretű pénzintézetek közé tartozó bank számára még nagyobb arányúnak tűnt a többiekéhez képest – vázolja fel a körülményeket Megyery Gabriella, az AXA banküzemvezetője.

A napi ciklikus feldolgozáshoz a pénzforgalmi rendszerben automatizálni kellett egy sor manuális folyamatot. Ugyanakkor felmerült, hogy egyúttal más, az ügyfélkiszolgálást hatékonyabbá tevő pénzforgalmi folyamatot is korszerűsíteni kellene, amire korábban nem volt kapacitás. Ilyen volt például a hatósági átutalások kezelése vagy a beszedési tranzakciók sorba állítása napi többszöri fedezetvizsgálattal, illetve a vastagkliens alapú iBanq elektronikus bankolási rendszer kivezetése a korszerűbb iBanq2 előírásoknak megfelelő „felokosítása” mellett.

 

A szükséges partner

Az ily módon kétfázisúvá vált projekt kiterjedtsége és bonyolultsága megfelelő tapasztalattal rendelkező partner bevonását tette szükségessé. Így nyerte el a Capgemini a projekt informatikai részének felügyeletére és szakmai támogatására vonatkozó megbízást, amely később a projekt teljes körű menedzsmentjével egészült ki. A tanácsadó cég feladata a projektmenedzsmenten túl a követelményelemzés, a funkcionális tervezés, a rendszerintegráció, a tesztelés, a bevezetés támogatása és az úgynevezett go-live tervezés volt – sorolja Mann Zoltán, a Capgemini projektvezetője.

Mann Zoltán, Capgemini
Mann Zoltán, Capgemini
Mintegy másfél év megfeszített munka eredményeként idén nyáron, az előírásnak megfelelően, élesbe fordultak a fejlesztések, és ezzel párhuzamosan életbe léptek az üzleti területen végrehajtott módosítások is (új üzletszabályzat, módosult ügymenetek stb.).

Az AXA informatikai igazgatója, Bán Krisztián a Capgemini munkatársainak a tesztelés során tanúsított elhivatottságát, összefogását, valamint a tesztkörnyezet gondos kialakítását és a módszertanok szakavatott alkalmazását emelte ki.

 

Nehézségek és siker

A projekt végrehajtása során számos nehézséggel kellett megküzdeni. Ezek közül kiemelendő, hogy a projekt másfél éve alatt többször mély változásokon ment keresztül a hazai pénzügyi és szabályozási környezet, és ezek hatásai értelemszerűen a bankon belül is jelentkeztek.

Mindezek ellenére a projekt sikeresen zárult, s ez Püspök Ernest, a Capgemini pénzügyiszektor-vezetője szerint leginkább három dolognak köszönhető: az érintettek elkötelezték magukat a projekt végigvitele mellett; iteratív és a változásokhoz jól alkalmazkodó módszertant alkalmaztak; szoros együttműködés alakult ki a projektcsapatban menedzsment és szakértői szinten egyaránt.

Ez utóbbit Kovács András, az AXA működésért felelős vezetője is alátámasztotta, hangsúlyozva, hogy a csapatok közti nyitott kommunikáció, kollegiális és oldott légkör nagyban segítette a kölcsönös megértést és a magabiztos, közös munkát.