Focus

A blog mint veszélyforrás

A blogok azonnal és széles körben nyilvánosságra kerülnek, ezért nagy veszélyforrást jelenthetnek a szervezeteknek.

Szakértők arra ösztönzik a szervezeteket, hogy világos, jól kommunikált, az alkalmazottak által is elfogadható bloghasználati házirendeket vezessenek be. A bloghasználati házirend része a tágabb értelemben vett IT-biztonságnak, ám a házirend önmagában nem elegendő: minden szervezetnél hatékony technológiát kell bevezetni ahhoz, hogy felelőtlen blogolás esetén is érvényesülhessen a házirend.

Házirendet!

Az alkalmazottak 40 százaléka naponta több mint 1 órát tölt a vállalati e-mail- és webszerverek magáncélú használatával – áll a Clearswift legfrissebb, munkahelyi e-mail-használatról készített felmérésében. A blogolásokhoz kapcsolható év eleji elbocsátási hullám nyomán az is egyértelművé vált, hogy ez a tevékenység potenciális biztonsági fenyegetést jelent, mivel újabb fórumot biztosít a felelőtlen, elégedetlen vagy akár rossz szándékú alkalmazottak számára. A termelékenység visszaesése mellett ugyanis további kockázati tényező, hogy a bizalmas információk kiszivároghatnak, és megsérül a vállalat jó hírneve.

Fórján Tamás, a Clearswift termékek disztribúcióját ellátó 2F 2000 Kft. műszaki igazgatója szerint a javasolt házirendeket sokan az alkalmazottak szabadságának sárba tiprásaként értelmezik, a gazdálkodó szervezeteknek viszont alapvető érdekük, hogy megvédjék jó hírnevüket. Olyan, konszenzuson alapuló házirendeket kell tehát bevezetni, amelyek mind a szervezetek érdekeinek, mind az alkalmazottak igényeinek megfelelnek.

Jelzi a probléma aktualitását, hogy már idén is több, blogolással kapcsolatos elbocsátás történt: a Google a róla közzétett vitatott megjegyzések, a Waterstone a vele kapcsolatban tanúsított rendszeres rosszhiszemű magatartása és rosszmájú megjegyzései miatt szüntette meg egyegy dolgozó munkaviszonyát. Tavaly hasonló esetek fordultak elő többek között a Delta Airlinesnál és a Microsoftnál.

Ezek a fegyelmi ügyek jól mutatják a véleménynyilvánítás szabadsága és a vállalati érdekek közötti esetleges konfliktusokat. Elkerülhetetlen, hogy a cégek kommunikációs házirendeket vezessenek be hírnevük és márkaneveik, de ugyanakkor dolgozóik védelme érdekében is – vélik a Clearswiftnél. Ahogyan üzleti szempontból öngyilkosságnak minősül, ha egy cég nem óvja magát a külső webes támadások ellen, ugyanúgy nincs más választás, védekezni kell a belső fenyegetések ellen is.

Sajtófigyelem

Megfelelő megoldás használatával az adott szervezet korlátozhatja bizonyos honlapok, például a blogok elérését, de akár le is tilthatja azokat. Mindez arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy egyrészt biztonságosabban, másrészt a munkaidőn kívül írjanak vagy olvassanak blogokat. A szervezetek számára pedig megteremti a szükséges feltételeket ahhoz, hogy alkalmazottaik munkaóráikat kizárólag üzleti célú használattal töltsék, egyúttal biztosítva a vállalat hírnevének és márkanevének védelmét.

A vállalat eseményeiről szóló blogokat azonnal, rendkívül széles közönségnek el lehet juttatni, ami ugyanannyi kárt okozhat, mint a kényes vállalati adatok kiszivárogtatása a sajtónak. És ez még akkor is igaz, ha azokat csupán személyes véleményként tálalják. Mivel a blogok mostanában jelentős mértékben vonzzák a sajtó figyelmét, ez a potenciális veszély exponenciálisan növekszik.

Házirendet, minél hamarabb!

Fórján Tamás szerint Magyarországon még sem a blogolás, sem az ezt szabályozó házirendek használata nem terjedt el. Ezt viszont nem úgy kell érteni, hogy a blogolás nem jelent veszélyt a hazai cégekre. Ezért üdvös lenne, ha itthon is minél hamarabb új házirendeket állítanának fel.