Menedzsment

light-at-the-end-of-the-tunnel_e.jpg
Forrás: deltastatement.com

Sikert vagy kudarcot kovácsolsz éppen?

Évtizede foglalkoztat a kérdés: felismerhető-e előre, hogy egy egyéni- vagy egy csapatprojekt sikerre vagy kudarcra van ítélve? Van mód segíteni a kudarc felé sodródóknak? 

Olyan összetett és sok tényezőtől függő a siker beteljesedésének - azaz a cél elérésének - útja, hogy sokáig reménytelennek tűnt e vállalkozás, de hosszas vizsgálódás és az erre épülő felismerések után kikristályosodott valami... 

Mi inspirál ebben a témában? 
Elfogadhatatlan, hogy értékes ötletek kudarcba fulladnak. 
Elfogadhatatlan, hogy tehetséges, tenni vágyó emberek elkallódnak, elveszítik lelkesedésüket. 
Elfogadhatatlan, hogy tömérdek idő, energia és pénz megy veszendőbe leállítandó projektek életben tartásán. 
Mindez egyszerűen azért, mert nem tudatosítják, hogy van a cél elérésének néhány olyan alapeleme, amelyek híján a kudarc törvényszerű. 
 
A felismerés 
Számtalan sikeres és sikertelen projekt vizsgálata során felismertük, hogy a cél elérését befolyásoló milliónyi tényező közül valójában elegendő csupán hármat felkutatni ahhoz, hogy nagy biztonsággal meg tudjuk állapítani egy projekt várható bukását. Tehát lehetővé vált annak gyors megállapítása, ha egy induló vagy már futó projekt a bukás felé tart-e. Ezután a diagnózis alapján mód nyílik a beavatkozásra, azaz sikerpályára állíthatjuk át a projektet, illetve dönthetünk annak leállításáról, sok-sok erőforrást takarítva meg ezáltal. 
 
A cél elérésének három alappillére

Vízió: nélkülözhetetlen eleme a cél elérésének, hogy tisztán és világosan lássuk és megfogalmazzuk:  
hová akarunk eljutni, mikor mondhatjuk majd: „Ez az! Megcsináltuk!”  
Azaz előre lássuk a vágyott cél elérésének állapotát. 

Szenvedély: a szenvedély hiánya a projekt halála. Ha ez nem érhető tetten, akkor valahová eljutunk, de kizárt a nagyratörő tervek megvalósulása. 

Cselekvés: valódi tettek hiányában a projekt megmarad az örök álmodozás színpadán, a lagymatag középszerű alibiműködés szintjén. 

Megjegyzés: E három alappilléren túl további segédparamétereket is vizsgálunk, amely a megállapítások árnyalására és validálására szükségesek. Ezek például: 
– felelősségvállalás és önbizalom, 
– képességek és szakértelem, 
– erőforrások, 
– kockázatvállalás. 
 
Záró gondolatok
Tipikus emberi működés az, hogy ha félsz kutatni a valóságot, mert „hátha kiderül valami rossz”.
A sikeres emberek működése más elveken nyugszik, ők úgy gondolják: „Mielőbb szeretném hallani a rossz híreket is, mert akkor lesz módom változtatni, és végül győzni.” 

Németh László (Gordio) – SF Team és SF Brief Coach, Menedzsment Tanácsadó 
Projektek vizsgálatáért ide írj!