HR

munkaeropiac_hr
Forrás: autopro.hu

Itt az ICT-munkaerőpiaci Tünettérkép

A kutatás során az IVSZ arra kereste a választ, hogy az elmúlt félévben ki milyen kihívásokkal találkozott, melyek a munkaerőhiánnyal vagy a munkaerő minőségével állnak összefüggésben.

Az IVSZ Digitális munkaerőpiaci és oktatási munkacsoportja célul tűzte ki, hogy a megvalósítási fázisban lévő Digitális Munkaerő Programot oly módon támogatja, hogy hat hónapos akcióterv-szakaszokra bontva a munkát minden egyes ciklusban kiválaszt egy konkrét problématerületet, melyhez kapcsolódva részletes, valós idejű információkat gyűjt a piacról, majd azokra építve konkrét célirányos akcióval fellép a terület fejlesztése érdekében. Ennek megfelelően a munkacsoport tagjai adatgyűjtésbe kezdetek, a felmérés az ICT-munkaerőpiaci Tünettérkép címet kapta.

A Tünettérkép készítésekor a munkacsoport az IVSZ 500 tagvállalatát kérdezte arról, hogy 2018 első félévében milyen munkaerőhiánnyal vagy munkaerő-minőséggel kapcsolatos kihívással szembesültek. A kutatás összegzésekor végül 10 pontban foglalta össze a munkacsoport az ICT-vállalkozásokat érintő digitális munkaerőpiaci problémákat, tüneteket.

Az ICT-szektort érintő legfontosabb munkaerőpiaci problémák

1. Már nem lehet ugyanazokkal a “csomagokkal” felvenni és megtartani, az alkalmazottakat. Érezhetően nem működnek a jól beégetett üzleti rutinok, reflexek.

2. A rohamos ütemben növekvő bérek kérdése egyedül a multiknak nem okoz kihívást, azonban különösen a mikrovállalkozások digitális munkaerő utánpótlása ellehetetlenülhet.

3. A kisebb vállalkozások már ajánlatot sem tudnak adni, mert az ajánlat létrehozására sincsen elegendő emberük.

4. Kifeszített munkaerőpiaci helyzetben a mikrovállalkozásokat veszélyezteti leginkább a kilökődés, felerősödő fluktuáció; a munkaerő gyorsan és könnyen odébb áll.

5. Alacsony a részvétel a vállalati továbbképzéseken és tréningeken. Ez az eredmény aggasztó az iparág szempontjából, hiszen Magyarország a középmezőny után kullog a felnőttkori tanulásban való részvétel terén.

6. A piac kényszerből átvesz bizonyos szerepköröket az állami oktatásból. Ez megterheli a szervezetet, a büdzsét, de szükséges az üzletmenet fenntartásához.

7. Komoly kihívást okoz, hogy hiányoznak az IT-határterületek szakértői is. Az olyan core funkciók, mint architekt vagy rendszertervező a fenntartható működéséhez és növekedéshez nélkülözhetetlenek.

8. A felmérés tanulsága szerint minél kisebb egy cég, annál rövidebb a betanulási idő, annál hamarabb termelő projektre tudnak kerülni a pályakezdők.

9. Kiélezett munkaerőpiaci helyzetben, a munkaerőért folytatott kíméletlen küzdelemben a vállalkozások rosszul értékelhetik a helyzetet, téves, hibás következtetéseket vonhatnak le. (Például a munkaerő elcsábítása tisztességtelen eszközökkel – városi legenda.)

10. Folyamatos pénzügyi és szervezeti feszültséget jelent a vállalkozásoknak, hogy a frissen végzett hallgatókat egy évig nem lehet a termelésben használni, mert tudásuk nem megfelelő.

 

A felmérés a következő tünetcsoportokat tárta fel, mint a jelenleg legégetőbb kihívásokat: nem működnek a régi eszközök sem a toborzásban, sem a megtartásban. A folyamatosan, nagy mértékben növekvő bérek disztruptálják a piacot. Nehéz szakértőt találni az IT-s határterületeken; rossz minőségűek a pályakezdők. Az új helyek feltöltése és a fluktuáció kezelése nehézséget okoz az alacsony jelöltszám miatt. A piacon megtalálható tudás elavult. Alacsony a részvétel a felnőttképzésben és a vállalati tréningeken.

A Tünettérkép tehát 10 fontos tanulságot állapított meg. 1. Nem a jelöltek száma jelenti a legnagyobb bajt, hanem az, hogy átalakul a munka világa. Már nem lehet ugyanazokkal a “csomagokkal” felvenni és megtartani az alkalmazottakat. Érezhetően nem működnek a jól beégetett üzleti rutinok, viszont még mindig működtetik őket a vállalkozások. 2. Mindenki küzd, a multik pedig "hajóhosszal" nyerik a bér- és árversenyt; a rohamos ütemben növekvő bérek kérdése egyedül a multiknak nem okoz kihívást. 3. Már az ajánlatadásnál elbuknak az új üzletek. A kutatás arra is rávilágított, hogy a szűkös munkaerő a növekedést legtöbbször már a legalapvetőbb ponton meggátolja: nem üzleteket veszítenek el a cégek, mert kevés az erőforrás, hanem már ajánlatot sem tudnak adni, mert az ajánlat létrehozására sincsen elegendő emberük. 4. A legkisebb megtartó ereje a mikrovállalkozásoknak van. A kifeszített munkaerőpiaci helyzetben a mikrovállalkozásokat veszélyezteti leginkább a felerősödő fluktuáció. 5. Nincsen stratégiai gondolkodás a tudástömeg-menedzsmentjéről. Ez azért aggasztó az iparág szempontjából, mert Magyarország a középmezőny után kullog a felnőttkori tanulásban való részvétel terén az EU-ban. Márpedig ha egy tudásalapú iparág jól akar teljesíteni a globalizált piacon, akkor a tudás folyamatos frissítse kulcskérdés. 6. A piac kényszerből átvesz bizonyos szerepköröket az állami oktatástól. A kutatásban résztvevők közel 60 százaléka végez a vállalaton belül olyan oktatási tevékenységet, amely azt célozza, hogy a pályakezdők vagy pályamódosítók alkalmassá váljanak a valós munkavégzésre. 7. Kisebb cégben hamarabb termőre fordul egy junior, vagyis minél kisebb egy cég, annál rövidebb a betanulási idő, annál hamarabb termelő projektre tudnak kerülni a pályakezdők. 8. A legnagyobb gond a határterületeken van: komoly kihívást okoz, hogy hiányoznak az IT-határterületek szakértői. 9. A munkatársak "elrablása" lehet, hogy csak városi legenda. Sokszor emlegetett példa, hogy a kialakult munkaerőhiányos helyzetben a versengő cégek egymástól, néha már szinte tisztességtelen eszközökkel csábítják el a munkatársakat, gyakran a legfontosabb projektek közepén. A kutatás megcáfolja ezt a mítoszt. A válaszadók több, mint kétharmada egyáltalán nem találkozott ezzel a problémával az elmúlt félévben. 10. Az egyetemről felvettek többsége nem alkalmas a valós munkára.

Bár a felmérés nem döntött meg már ismert, alapvető hipotéziseket a digitális munkaerőhiány és a munkaerő minőség területén, viszont részletesebb képet adott az egyes problématerületek értelmezéséhez és feltárt számos veszélyforrást. Ami pedig a legfontosabb: rávilágított arra, hogy mikroszinten a vállalatok előtt álló legnagyobb kihívás a toborzási és megtartási gyakorlatok korszerűsítése.