Topsztori

agron2
Forrás: HUMANsoft

Zöldmezős vállalatirányítás

Nem egy tanácsadó cég székházának alapkő-letételéről van szó, hanem lezárult egy átfogó mezőgazdasági projekt. Az AgroN2 rendszer a földekre kitelepített szenzorhálózattól a hosszú távú piaci és időjárási trendelemzésig terjed.


A GOP 1.1.1-11-2012-0253 számú projektről van szó, címe: „Új, termelési mintavevő, adattovábbító és -értékelő technológia és működési környezet kifejlesztése mezőgazdasági üzem és értékesítés szervezéshez – AgroN2" Egy konzorcium valósította meg, tagjai: HUMANsoft (konzorciumvezető), BME-Infokom Innovátor, Agrár Európa Tanácsadó Iroda, Sárkány Informatika. A projekt összköltsége több, mint 780 millió forint volt, ebből több mint 550 millió forint volt a támogatás. A pilot helyszínek Mórahalom, Etyek, Mosonmagyaróvár, Pázmánd, Kiszombor és Püski helységek voltak.

A rendszer célja olyan, internetkapcsolattal rendelkező, elektronikus eszközökre alapozott döntéstámogató alkalmazási rendszer kifejlesztése, amely hasznos információkat szolgáltat a gazdálkodók számára, és támogatja az operatív tevékenységet a jövedelmezőbb gazdálkodás feltételeinek elérése érdekében. Azért ez a célkitűzés, mert a – szántóföldi növényterjesztés túlsúlyú – magyar mezőgazdaság versenyhátrányának fő okai a technológiai hibák, a növényvédelmi hiányosságok és a piaci tájékozottság hiánya.

Az egyik nagyobb költségcsökkentési tényező az input anyagok felhasználásának csökkentése és optimalizálása. Mivel a mezőgazdaságban használt vegyszerek (például a műtrágyák és különösen a növényvédőszerek) árai az utóbbi években igen jelentősen növekedtek, az okszer ű és hatékony növényvédelem elsőrendű termesztési és jövedelmezőségi tényezővé vált.

Az okszer ű és hatékony növényvédelem alapja a pedig a gazdasági és környezeti szempontok szerinti előrejelzés. Ezért a projekt keretében kidolgozták az előrejelzés növényvédelmi biológiai és informatikai szabályrendszerét, valamint az előrejelzéseket megalapozó agrometeorológiai mérő- és (rádiós) adattovábbító rendszert.

Wiki tudástárba kerültek a növényvédelemmel kapcsolatos alapadatok: a növényfajok és károsítóik, a megfigyelési módszertanok, a növényvédelmi előrejelzések. Felállítottak egy növényvédelmi szabályrendszert, amely az előzőeken felül figyelembe veszi az adott terület speciális környezeti, időjárás viszonyait.

A rendszer hatékonyan támogatja a megfigyelések szükségességének előrejelzését, a növényvédelmi feladat elvégzését, a védekezést, a károsító alapján védőszer választást, az energiahatékony működést. Mindezt a négy fő szántóföldi kultúrához szükséges megfigyelésekhez igazodó szenzorok hálózatának segítségével. Így előre lehet jelezni a növényfejlődést, betarthatók a növényvédelmi szabályok. A rendszer természetesen (hőség, fagy, szárazság stb.) riasztások kiadásával is szolgálja az elvárt termesztési eredmények elérését.