Cégvilág

shakehands
Forrás: amongmen.com
Magyar kormány – ITSH

Újabb stratégiai együttműködés

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással Magyarország kormánya és a hazai infokommunikációs ipar legnagyobb munkaadója, az IT Services Hungary Kft. (ITSH). A megállapodás nemcsak a vállalatnak a gazdaság eredményeihez való eddigi hozzájárulását ismerte el, hanem rögzítette a felek kölcsönös szándékát arra is, hogy együttműködnek a magyar infokommunikációs szektor versenyképességének és Magyarország tőkevonzó képességének a fejlesztésében.

A több mint 4000 főt foglalkoztató ITSH-val bővült az a kör, amelyben azok a multinacionális vállalatok foglalnak helyet, melyeket a magyar állam stratégiai partnerének tekint a nemzetgazdaság fejlesztésében, erősítésében. Az IT outsourcing (ITO) szolgáltatásokat nyújtó, a T-Systems International 100 százalékos tulajdonában álló ITSH hazánk négy városában működtet szolgáltató-központokat és kilenc felsőoktatási intézménnyel, illetve harmincnál is több középiskolával folytat oktatási-képzési együttműködést.

Dr. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes
Dr. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes
Az aláírási ceremónián a magyar kormányt képviselő Dr. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes elmondta: „A stratégiai partnerségi megállapodások mindenkinek előnyös helyzetet eredményeznek, nemcsak a szerződő felek és a Kormány számára, hanem az egész nemzet számára is, mivel egyben hozzájárulnak a kiszámítható és kölcsönös bizalomra építő gazdaságpolitikához is. A külföldi nagyvállalatok a magyar gazdaság meghatározó szereplői, Magyarország versenyképességéhez és növekedéséhez való nagymértékű hozzájárulásuk vitathatatlan, így van ez az IT Services Hungary esetében is. A termelő vállalatok mellett az olyan szolgáltató cégek, mint a 65. stratégiai partnerünkké váló IT Services Hungary is, elsősorban a szakképzett, kreatív és elkötelezett magyar munkaerőre építve döntött magyarországi befektetéséről. A cégek sikeres működése és folyamatos bővítései azt jelzik, hogy a magyar munkaerő igazolja a beléjük fektetett bizalmat és jó alapot nyújt a további fejlesztésekhez.”

Chris Wilson, az ITSH ügyvezetője
Chris Wilson, az ITSH ügyvezetője
Chris Wilson,
az ITSH ügyvezetője – utalva arra a tényre, hogy a több mint 4000 főt foglalkoztató cég a szektor legnagyobb munkaadója – kijelentette: „Az ITSH bizonyos tekintetben valóban multinacionális vállalat, hiszen tulajdonosa a német T-Systems International, amely a Deutsche Telekom nagyvállalati divíziója. Sok tekintetben azonban nagyon is nemzeti vállalat, igazi magyar sikersztori. Az ITSH ugyanis szimbiózisban, kölcsönösen előnyös kapcsolatban áll Magyarországgal és annak olyan nagyvárosaival, mint Budapest, Debrecen, Szeged, és Pécs. Az ITSH sikereihez szükség van arra, hogy a magyar gazdaság erős legyen és arra is, hogy rendelkezésre álljon a jól képzett szakemberek folyamatos utánpótlása, azaz a magas színvonalú műszaki felsőoktatás. Ugyanakkor Magyarországnak is szüksége van olyan innovatív és nemzetközi szinten is versenyképes nagyvállalatokra, mint az ITSH, mert ezek a cégek hozzájárulnak ahhoz a változáshoz, amelynek során a magyar gazdaság sikerei már nem a munkaerő relatív olcsóságára, sokkal inkább a hazai szakemberek tudására épülnek.”

Az ügyvezető az ITSH szakterületéről, az informatikai outsourcing szolgáltatásokról szólva hozzátette: világgazdasági szempontból is jelentős, mintegy 76 milliárd dolláros üzletről van szó, amelyből – olyan, nemzetközileg is versenyképes vállalkozások révén, mint az ITSH – Magyarország is egyre jelentősebb mértékben veheti ki a részét. A stratégiai együttműködési megállapodást méltatva Dr. Szabó László is utalt arra, hogy az ITSH nemzetgazdasági szempontból fontos területek közvetett vagy közvetlen fejlesztésében szövetségese a magyar kormánynak. Ezek pedig – tette hozzá a miniszterhelyettes – Magyarország tőkevonzó képességére is hatással vannak.

Mindezeknek megfelelően a megállapodás – az eddigi, kölcsönösen előnyös kapcsolat folytatásán túl – érinti a szolgáltató-központ fejlesztését, az innovációs együttműködéseket, a beszállítói lánc témakörét és Magyarország működőtőke-vonzerejének és versenyképességének fejlesztését.